ÔéČ EUR
T├╝rk├že TR
Kapat

Gizlilik Politikas─▒

"

1.

Bu Gizlilik Bildirimi ve Kullan─▒m ┼×artlar─▒ SI 71826238 vergi kimlik numaras─▒ ve 2011/17948 ┼čirket sicil numaras─▒ kapsam─▒nda Ljubljana'da Bölge Mahkemesinde kay─▒tl─▒ Car Target Group d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenya, EU adresinde yer alan (bundan sonra temsilci olarak an─▒lacakt─▒r), yürürlükteki mevzuat do─črultusunda Ki┼čisel Verilerin i┼členmesine ili┼čkin bilgilerin yan─▒ s─▒ra, sözle┼čme imzalad─▒klar─▒ di─čer ki┼čiler, mü┼čteriler, hizmetlerin kullan─▒c─▒lar─▒ ve www.vehicle-rent.com/tr/ web sitesine ziyaretçiler temin etmektedir.

2.

www.vehicle-rent.com/tr/ web sitesi, kullan─▒c─▒ya farkl─▒ Araç Kiralama hizmet sa─člay─▒c─▒lar─▒nda, farkl─▒ konumlarda ve farkl─▒ ülkelerde (AB ve AB d─▒┼č─▒nda) araç rezervasyonu yapmas─▒na olanak sa─člayan bir Araç Kiralama rezervasyon sistemidir.

Kullan─▒c─▒, kendisinin rezervasyon sistemi üzerinden arac─▒ rezerve etmi┼č oldu─ču Araç Kiralama hizmet sa─člay─▒c─▒s─▒ ile do─črudan bir Araç Kiralama sözle┼čmesi imzalamaktad─▒r. Kullan─▒c─▒n─▒n do─črudan araç kiralama hizmet sa─člay─▒c─▒s─▒na verdi─či ki┼čisel verilerin korunmas─▒ (örne─čin, bir araç kiralama sözle┼čmesi imzaland─▒─č─▒nda) kullan─▒c─▒ ve araç kiralama hizmet sa─člay─▒c─▒s─▒ aras─▒ndaki bu sözle┼čmenin hükümlerine tabidir. (Kiralaman─▒n yap─▒ld─▒─č─▒ ülkede yürürlükteki mevzuat─▒ göz önünde bulundurarak)

Bu Bildirimde kullan─▒lan tan─▒mlar, yürürlükteki Kullan─▒m ┼×artlar─▒nda tan─▒mlanan ayn─▒ anlama sahip olacakt─▒r.

3.

Kullan─▒c─▒ a┼ča─č─▒daki hususlar─▒ kabul ve taahhüt etmektedir:

 • A┼ča─č─▒daki Ki┼čisel Verileri sunmak: ad ve soyad─▒, ya┼č, telefon numaras─▒, e-mail adresi, adres, ikamet adresi, kredi veya bankamatik kart numaras─▒ ve temsilcisi arac─▒l─▒─č─▒yla rezervasyon i┼člemini gerçekle┼čtirmek amac─▒yla avans ödeme veya rezervasyon ödemesine ili┼čkin kullan─▒c─▒ya ili┼čkin veriler (bu nedenle, temsilci ve Kullan─▒c─▒ aras─▒nda sözle┼čme imzalamak amac─▒yla);
 • Önceki paragrafta yer alan veriler rezervasyon ve sözle┼čmenin daha sonradan uygulanmaya konmas─▒ için gereklidir ve dolay─▒s─▒yla kullan─▒c─▒, ödeme i┼čleme hizmetleri gibi sözle┼čmenin uygulama konmas─▒ ile ba─člant─▒l─▒ muhtelif hizmetleri sa─člamak üzere kredi veya bankamatik kartlar─▒ veya sözle┼čme orta─č─▒n─▒n güvenlik kontrolünü gerçekle┼čtirmek üzere ilgili kurulu┼ča veya rezervasyonu gerçekle┼čtirmek için sözle┼čme acentesine ve Araç Kiralama hizmet sa─člay─▒c─▒s─▒na kendi Ki┼čisel Verilerinin gönderilmesine izin vermektedir.

4.

www.vehicle-rent.com/tr/ web sitesini kullanarak kullan─▒c─▒ a┼ča─č─▒daki hususlar─▒nda fark─▒ndad─▒r ve bunlar─▒ kabul etmektedir:

 • Ki┼čisel Veriler (rezervasyon sisteminin kullan─▒m─▒ s─▒ras─▒nda toplanan kredi kartlar─▒ verileri ve sözle┼čmeye dayal─▒ ve yasal yükümlülükleri kar┼č─▒lamak için i┼členmesi gereken verilerin yan─▒ s─▒ra kullan─▒c─▒n─▒n aç─▒kça izin verdi─či veriler) özellikle Genel Veri Koruma Yönetmeli─či (GDPR) ve Ki┼čisel Verilerin Korunmas─▒ Yasas─▒ olmak üzere Slovenya Cumhuriyeti bölgesinde (AB) yürürlükte olan mevzuat do─črultusunda i┼členmektedir.
 • Her bir i┼čleme ve Kullan─▒c─▒n─▒n Ki┼čisel Verilerinin i┼členme amac─▒ örne─čin, a┼ča─č─▒daki ┼čekilde veri i┼čleme için geçerli tabanlar─▒n birisinden görülmektedir:
  • Sözle┼čme (Sözle┼čmenin imzalanmas─▒ ve uygulamaya konmas─▒ ve sözle┼čmeye dayal─▒ gerekli yükümlülüklerin kar┼č─▒lanmas─▒ için gerekli ki┼čisel veriler),
  • Mevzuat (al─▒nmas─▒ gereken ve/veya düzenleyici hükümler kapsam─▒nda saklanmas─▒ gereken Ki┼čisel Veriler),
  • Kullan─▒c─▒n─▒n Ki┼čisel Verilerin i┼členmesi için verdi─či aç─▒k izin (sadece Kullan─▒c─▒n─▒n aç─▒k iznini verdi─či amaç ve veriler için). Ki┼čisel Verilerin i┼členmesinin kullan─▒c─▒n─▒n iznine dayal─▒ oldu─ču durumlarda bu izin herhangi bir zamanda geri çekilebilir);
 • Ki┼čisel Veriler ayr─▒ca örne─čin, temin edilen hizmetlerin daha sonradan planlanmas─▒ ve geli┼čtirilmesi ve kullan─▒c─▒ deneyimi ve hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak geli┼čtirilmesi amac─▒yla gerçekle┼čtirilebilen istatistiksel anketler ve/veya analiz uygulama amac─▒ için yasal menfaatler esas─▒na göre de i┼členebilir. Anonim hale getirme ve takma ad kullanman─▒n yan─▒ s─▒ra Ki┼čisel Verilerin minimum kapsam─▒, istatistiksel anketler ve analizler dahilinde göz önünde bulundurulmakta ve bu ┼čekilde kullan─▒lan ki┼čisel veriler, her zaman bireysel kullan─▒c─▒n─▒n tan─▒mlanmas─▒na izin vermemektedir;
 • ─░zinler, www.vehicle-rent.com/tr/contact/ adresinde mevcut özel sözle┼čme formu kullan─▒larak yaz─▒l─▒ olarak geri çekilebilir. Kullan─▒c─▒n─▒n Ki┼čisel Verilerin i┼členmesi için iznini geri çekti─či durumlarda kontrol sorumlusu, izin esas─▒na göre al─▒nan Ki┼čisel Verilerin i┼členmesini ve izninin verildi─či amaç için bunlar─▒n i┼členmesini durdurmaktad─▒r;
 • Ki┼čisel Veriler kullan─▒c─▒lar─▒, Car Target Group d.o.o., Car Target Group d.o.o. sözle┼čmeye dayal─▒ ortaklar─▒ ve resmi kurulu┼člard─▒r; burada, Car Target Group d.o.o. ve sözle┼čme ortaklar─▒ taraf─▒ndan Ki┼čisel Verilerin her seferinde kullan─▒lmas─▒, Ki┼čisel Verilerin i┼členmesi ve korunmas─▒na ili┼čkin gereksinimleri kar┼č─▒layan sözle┼čmeye dayal─▒ ili┼čkiye ba─čl─▒d─▒r; Ki┼čisel Verilere eri┼čime sadece hizmetin sa─članmas─▒ için gerekli kapsam ve amaç için izin verilmektedir;
 • Hizmetin sa─članmas─▒ ve uygun bir seviyede sürdürülmesi için gerekli Ki┼čisel Veriler uygun ve ilgili koruma sistemleri do─črultusunda (örne─čin, ┼čifreleme), verilerin, i┼členme ve kullan─▒m amac─▒yla saklanaca─č─▒ Slovenya Cumhuriyeti'ne aktar─▒labilir;
 • Rezervasyon i┼člemleri amac─▒yla ve sözle┼čmenin uygulamaya konmas─▒ maksad─▒yla kullan─▒lan Kullan─▒c─▒n─▒n Ki┼čisel Verileri, Ki┼čisel Verilerin gerekli teknik koruma yöntemi (örne─čin, ┼čifreleme) kullan─▒larak güvenlik ve Ki┼čisel Verilerin i┼členmesine ili┼čkin e┼č de─čer bir güvenlik standard─▒ olmayan sözle┼čmenin uyguland─▒─č─▒ bir ülkeye uygun ve ilgili koruma süreçleri do─črultusunda gönderilebilir;
 • Kullan─▒c─▒n─▒n e-mail adresi, temsilcinin web sitesinde (www.vehicle-rent.com/tr/ adresinde) yer alan güncellemeler ve de─či┼čiklikler hakk─▒nda bilgilendirme ve rezervasyona ili┼čkin teyit veya de─či┼čikliklerin gönderilmesi dahil rezervasyon hakk─▒nda kullan─▒c─▒n─▒n bilgilendirilmesi amac─▒yla kullan─▒lacakt─▒r. (Bu durum, sözle┼čmenin kendisinin uygulamaya konmas─▒n─▒ ifade etmektedir).
 • Kullan─▒c─▒n─▒n telefon numaras─▒, Kullan─▒c─▒n─▒n rezervasyonunun iptali veya ilgili sorunlar gibi sözle┼čmenin uygulamaya konmas─▒na ili┼čkin sadece acil durumlarda kullan─▒lacakt─▒r.
 • Temsilciye, kullan─▒c─▒lar─▒n Ki┼čisel Verilerini hiçbir zaman içermeyen ve bu ┼čekilde bireysel Kullan─▒c─▒n─▒n tan─▒mlanmas─▒n─▒ engelleyen Kullan─▒c─▒lara ili┼čkin sa─člay─▒c─▒lar ve ortaklar─▒n anonim istatistiksel verilerini göndermesine izin verilmektedir.
 • Ki┼čisel Veriler, sözle┼čmeye dayal─▒ ili┼čkilerin sona erdi─či geçerlilik tarihine kadar veya sözle┼čmeye ili┼čkin yükümlülüklerin ifa edilmesine veya kar┼č─▒lanmas─▒na ve tüm talepler zaman a┼č─▒m─▒na u─črayana kadar saklanmakta ve i┼členmektedir. Car Target Group d.o.o. ve üçüncü ┼čah─▒slar aras─▒ndaki ili┼čki veya kullan─▒c─▒ ve do─črudan Car Target Group d.o.o. aras─▒ndaki ili┼čkiden kaynaklanan taleplerin uygulanmas─▒na veya bunlara yan─▒t verilmesi amac─▒yla ve yürürlükteki kurallar kapsam─▒nda yükümlülüklerin kar┼č─▒lanmas─▒ maksad─▒yla yürürlükteki mevzuat kapsam─▒nda belirli Ki┼čisel Veriler saklanmaktad─▒r. (Örne─čin, vergi ve finansal hükümler kapsam─▒ndaki belirli veriler için 10 y─▒l);
 • Kullan─▒c─▒ i┼členen Ki┼čisel Verilerinin do─čru olmad─▒─č─▒ kanaatindeyse Ki┼čisel Verileri düzeltme hakk─▒ ve al─▒nan Ki┼čisel Verilerin bas─▒lmas─▒ veya eri┼čim sa─članmas─▒ hakk─▒; yasal yükümlülüklerin kar┼č─▒lanmas─▒ veya sözle┼čmenin uygulamaya konmas─▒ için gerekli olmad─▒─č─▒nda verilerin i┼členmesinin silinmesi veya s─▒n─▒rland─▒r─▒lmas─▒ hakk─▒; yasal haklar esas─▒na göre Ki┼čisel Verilerin i┼členmesine ili┼čkin itirazda bulunma hakk─▒; Ki┼čisel Verilerin aktar─▒labilme hakk─▒. Kullan─▒c─▒, www.vehicle-rent.com/tr/contact/ adresinde yer alan özel bir sözle┼čme formunu kullanarak yukar─▒daki hususlardan yararlanabilir.
 • Kullan─▒c─▒, Ki┼čisel Verilerin i┼členmesinin ihlal edildi─či kanaatindeyse, www.vehicle-rent.com/tr/contact/ veya denetleyici kurulu┼č (Bilgi Resmi Temsilcisi) ile mevcut özel sözle┼čme formu kullan─▒larak itirazda bulunulabilir.
 • Bu Ki┼čisel Verilere, Ki┼čisel Verileri korumak amac─▒yla güncel teknolojileri kullanan bir sunucu arac─▒l─▒─č─▒yla eri┼čilmektedir.
 • Güvenlik sisteminin kullan─▒m─▒ sadece kullan─▒c─▒n─▒n kendi Ki┼čisel Verilerini gördü─čü veya bunlar─▒ girdi─či www.vehicle-rent.com/tr/ alt sayfada mevcuttur.
 • Kilitli kilit simgesi, kullan─▒c─▒n─▒n güvenli bir ba─člant─▒ ile bir web sitede oldu─čunu gösterirken k─▒rm─▒z─▒ çarp─▒ ile kilit simgesi (Google Chrome), k─▒rm─▒z─▒ yanan anahtar ile gri kilit (Mozilla Firefox) veya bir uyar─▒ (Safari, Internet Explorer, Bing) kullan─▒c─▒n─▒n korunmas─▒z bir sayfada oldu─čunu göstermektedir.

5.

E-haberlere Abonelik

Kullan─▒c─▒, e-haberlere abone olurken Ki┼čisel Verilerine ili┼čkin aç─▒k veya ayr─▒ ba┼čvurusunun (MailChimp), e-mail adresine temsilcinin i┼člemlerine ili┼čkin ileti göndermek için kullan─▒ld─▒─č─▒n─▒ veya i┼člendi─čini kabul etmektedir. (Kampanyalar, haberler, ödül yar─▒┼čmalar─▒na ili┼čkin bilgiler, di─čer pazarlama faaliyetleri, temsilciler hakk─▒nda genel bilgiler).

E-haberleri almaya ili┼čkin bu izin herhangi bir zamanda geri çekilebilir. ─░ptal, ""Abonelikten Ç─▒k"" ba─člant─▒s─▒na t─▒klayarak gönderilen e-haberler dahilinde veya gdpr@cartargetgroup.com e-mail adresine bir iptal bildirimi göndererek yap─▒labilir.

6.

Temsilci, Slovenya Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan mevzuat do─črultusunda Kullan─▒c─▒n─▒n Ki┼čisel Verilerini i┼člemeyi ve saklamay─▒ kabul ve taahhüt etmektedir.

7.

Kullan─▒c─▒, kredi kart─▒n─▒n i┼členmesi s─▒ras─▒nda verilerinin güvenli─činin bu hizmetlerin yetkili bir sa─člay─▒c─▒s─▒ olan d─▒┼č kaynakl─▒ bir ┼čirket olan PayUnity taraf─▒ndan sa─čland─▒─č─▒ hakk─▒nda bilgilendirilmi┼č ve bu hususu kabul etmektedir.

8.

─░lgili Bildirim, www.vehicle-rent.com/tr/ a dresinde yer almakta ve 25 May─▒s 2018 tarihinde yürürlü─če girmektedir.

 

CAR TARGET GROUP D.O.O.

" "

ÇEREZLER HAKKINDA

Çerez, web sitemiz taraf─▒ndan taray─▒c─▒n─▒za gönderilen ve daha sonra bunu sisteminize kaydeden bir bilgi parças─▒d─▒r. Bu çerez, taray─▒c─▒n─▒zdaki mevcut pencere kapat─▒lana kadar (bir oturum çerezi durumunda) veya çerezi devre d─▒┼č─▒ b─▒rakana ya da silene kadar web sitemizin ayarlar─▒n─▒zla ilgili bilgileri hat─▒rlamas─▒n─▒ sa─člar. Birçok kullan─▒c─▒, web sayfalar─▒nda gezinmelerine yard─▒mc─▒ olduklar─▒ için çerezleri kullanmay─▒ tercih eder. Çerezlerin saklanmas─▒, kullan─▒c─▒n─▒n kulland─▒─č─▒ taray─▒c─▒ taraf─▒ndan kontrol edilir. Kullan─▒c─▒, çerezin kaydedilmesini k─▒s─▒tlayabilir veya devre d─▒┼č─▒ b─▒rakabilir. Çerezler, sabit disk sürücünüzdeki özel veya di─čer bilgilere ula┼čamaz.

Çerezler neden gereklidir?

Çerezler, kullan─▒c─▒ dostu web hizmetleri sunmak için önemlidir. Çerezler olmadan en yayg─▒n e-ticaret i┼člevleri mümkün olmazd─▒. Çerezler, bir web kullan─▒c─▒s─▒ ile bir web sayfas─▒ aras─▒ndaki etkile┼čimi daha h─▒zl─▒ ve basit hale getirir. Bir web sayfas─▒ çerezleri kullanarak kullan─▒c─▒n─▒n tercihlerini ve deneyimlerini hat─▒rlar, böylece zamandan tasarruf eder ve web sayfas─▒n─▒n taranmas─▒n─▒ daha verimli ve keyifli hale getirir. Çerezler, web sitesinin i┼čleyi┼čini ve gezinmeyi iyile┼čtirmeyi amaçlayarak web sitesi trafi─činin izlenmesi için de kullan─▒l─▒r.

Çerezler nas─▒l yönetilir ve silinir

Engelleme veya silme i┼člemleri de dâhil olmak üzere taray─▒c─▒n─▒z─▒n çerezleri kullanma ┼čeklini de─či┼čtirmek isterseniz, taray─▒c─▒ ayarlar─▒n─▒z─▒ de─či┼čtirerek bunu yapabilirsiniz. Ço─ču taray─▒c─▒, bir çerez kaydetmeye çal─▒┼čan web sayfas─▒ hakk─▒nda sizi uyar─▒r ve tüm çerezleri kabul etmenize veya reddetmenize ya da sadece belirli bir çerez türünü kabul etmenize imkân tan─▒r. Taray─▒c─▒ taraf─▒ndan kaydedilen çerezlerin silinmesi kolayd─▒r. 

Çerezleri yönetme ve silme prosedürleri bir taray─▒c─▒dan di─čerine farkl─▒l─▒k gösterir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi taray─▒c─▒n─▒z─▒n web sayfas─▒nda bulabilirsiniz.

Bu web sayfas─▒nda hangi çerezler kullan─▒l─▒yor?

 

Çerez ad─▒ Amaç Çerez Süresi ┼×irket
__zlcmid Web sayfas─▒ i┼člemi 1 y─▒l Zopim
_ga Web sayfas─▒ istatistikleri 2 y─▒l Google Analytics
_gat_UA-31199683-3 Web sayfas─▒ istatistikleri oturum Google Analytics
_gid Web sayfas─▒ istatistikleri 24 saat Google Analytics
ab Ab testi 14 gün Vehicle Rent
country Web sayfas─▒ i┼člemi 1 y─▒l Vehicle Rent
csrftoken Web sayfas─▒ i┼člemi 1 y─▒l Vehicle Rent
currency Web sayfas─▒ i┼člemi 1 y─▒l Vehicle Rent
__sharethis_cookie_test__ Sosyal payla┼č─▒m gereçleri oturum .sharethis.com
__stid Sosyal payla┼č─▒m gereçleri 1 y─▒l .sharethis.com
cookies_accepted Çerez bildirimi 1 y─▒l Vehicle Rent
"