Gizlilik Politikası

1.

Bu Gizlilik Bildirimi ve Kullanım Şartları SI 71826238 vergi kimlik numarası ve 2011/17948 şirket sicil numarası kapsamında Ljubljana'da Bölge Mahkemesinde kayıtlı Car Target Group d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenya, EU adresinde yer alan (bundan sonra temsilci olarak anılacaktır), yürürlükteki mevzuat doğrultusunda Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin bilgilerin yanı sıra, sözleşme imzaladıkları diğer kişiler, müşteriler, hizmetlerin kullanıcıları ve www.vehicle-rent.com/tr/ web sitesine ziyaretçiler temin etmektedir.

2.

www.vehicle-rent.com/tr/ web sitesi, kullanıcıya farklı Araç Kiralama hizmet sağlayıcılarında, farklı konumlarda ve farklı ülkelerde (AB ve AB dışında) araç rezervasyonu yapmasına olanak sağlayan bir Araç Kiralama rezervasyon sistemidir.

Kullanıcı, kendisinin rezervasyon sistemi üzerinden aracı rezerve etmiş olduğu Araç Kiralama hizmet sağlayıcısı ile doğrudan bir Araç Kiralama sözleşmesi imzalamaktadır. Kullanıcının doğrudan araç kiralama hizmet sağlayıcısına verdiği kişisel verilerin korunması (örneğin, bir araç kiralama sözleşmesi imzalandığında) kullanıcı ve araç kiralama hizmet sağlayıcısı arasındaki bu sözleşmenin hükümlerine tabidir. (Kiralamanın yapıldığı ülkede yürürlükteki mevzuatı göz önünde bulundurarak)

Bu Bildirimde kullanılan tanımlar, yürürlükteki Kullanım Şartlarında tanımlanan aynı anlama sahip olacaktır.

3.

Kullanıcı aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt etmektedir:

 • Aşağıdaki Kişisel Verileri sunmak: ad ve soyadı, yaş, telefon numarası, e-mail adresi, adres, ikamet adresi, kredi veya bankamatik kart numarası ve temsilcisi aracılığıyla rezervasyon işlemini gerçekleştirmek amacıyla avans ödeme veya rezervasyon ödemesine ilişkin kullanıcıya ilişkin veriler (bu nedenle, temsilci ve Kullanıcı arasında sözleşme imzalamak amacıyla);
 • Önceki paragrafta yer alan veriler rezervasyon ve sözleşmenin daha sonradan uygulanmaya konması için gereklidir ve dolayısıyla kullanıcı, ödeme işleme hizmetleri gibi sözleşmenin uygulama konması ile bağlantılı muhtelif hizmetleri sağlamak üzere kredi veya bankamatik kartları veya sözleşme ortağının güvenlik kontrolünü gerçekleştirmek üzere ilgili kuruluşa veya rezervasyonu gerçekleştirmek için sözleşme acentesine ve Araç Kiralama hizmet sağlayıcısına kendi Kişisel Verilerinin gönderilmesine izin vermektedir.

4.

www.vehicle-rent.com/tr/ web sitesini kullanarak kullanıcı aşağıdaki hususlarında farkındadır ve bunları kabul etmektedir:

 • Kişisel Veriler (rezervasyon sisteminin kullanımı sırasında toplanan kredi kartları verileri ve sözleşmeye dayalı ve yasal yükümlülükleri karşılamak için işlenmesi gereken verilerin yanı sıra kullanıcının açıkça izin verdiği veriler) özellikle Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Kişisel Verilerin Korunması Yasası olmak üzere Slovenya Cumhuriyeti bölgesinde (AB) yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda işlenmektedir.
 • Her bir işleme ve Kullanıcının Kişisel Verilerinin işlenme amacı örneğin, aşağıdaki şekilde veri işleme için geçerli tabanların birisinden görülmektedir:
  • Sözleşme (Sözleşmenin imzalanması ve uygulamaya konması ve sözleşmeye dayalı gerekli yükümlülüklerin karşılanması için gerekli kişisel veriler),
  • Mevzuat (alınması gereken ve/veya düzenleyici hükümler kapsamında saklanması gereken Kişisel Veriler),
  • Kullanıcının Kişisel Verilerin işlenmesi için verdiği açık izin (sadece Kullanıcının açık iznini verdiği amaç ve veriler için). Kişisel Verilerin işlenmesinin kullanıcının iznine dayalı olduğu durumlarda bu izin herhangi bir zamanda geri çekilebilir);
 • Kişisel Veriler ayrıca örneğin, temin edilen hizmetlerin daha sonradan planlanması ve geliştirilmesi ve kullanıcı deneyimi ve hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilebilen istatistiksel anketler ve/veya analiz uygulama amacı için yasal menfaatler esasına göre de işlenebilir. Anonim hale getirme ve takma ad kullanmanın yanı sıra Kişisel Verilerin minimum kapsamı, istatistiksel anketler ve analizler dahilinde göz önünde bulundurulmakta ve bu şekilde kullanılan kişisel veriler, her zaman bireysel kullanıcının tanımlanmasına izin vermemektedir;
 • İzinler, www.vehicle-rent.com/tr/contact/ adresinde mevcut özel sözleşme formu kullanılarak yazılı olarak geri çekilebilir. Kullanıcının Kişisel Verilerin işlenmesi için iznini geri çektiği durumlarda kontrol sorumlusu, izin esasına göre alınan Kişisel Verilerin işlenmesini ve izninin verildiği amaç için bunların işlenmesini durdurmaktadır;
 • Kişisel Veriler kullanıcıları, Car Target Group d.o.o., Car Target Group d.o.o. sözleşmeye dayalı ortakları ve resmi kuruluşlardır; burada, Car Target Group d.o.o. ve sözleşme ortakları tarafından Kişisel Verilerin her seferinde kullanılması, Kişisel Verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin gereksinimleri karşılayan sözleşmeye dayalı ilişkiye bağlıdır; Kişisel Verilere erişime sadece hizmetin sağlanması için gerekli kapsam ve amaç için izin verilmektedir;
 • Hizmetin sağlanması ve uygun bir seviyede sürdürülmesi için gerekli Kişisel Veriler uygun ve ilgili koruma sistemleri doğrultusunda (örneğin, şifreleme), verilerin, işlenme ve kullanım amacıyla saklanacağı Slovenya Cumhuriyeti'ne aktarılabilir;
 • Rezervasyon işlemleri amacıyla ve sözleşmenin uygulamaya konması maksadıyla kullanılan Kullanıcının Kişisel Verileri, Kişisel Verilerin gerekli teknik koruma yöntemi (örneğin, şifreleme) kullanılarak güvenlik ve Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin eş değer bir güvenlik standardı olmayan sözleşmenin uygulandığı bir ülkeye uygun ve ilgili koruma süreçleri doğrultusunda gönderilebilir;
 • Kullanıcının e-mail adresi, temsilcinin web sitesinde (www.vehicle-rent.com/tr/ adresinde) yer alan güncellemeler ve değişiklikler hakkında bilgilendirme ve rezervasyona ilişkin teyit veya değişikliklerin gönderilmesi dahil rezervasyon hakkında kullanıcının bilgilendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. (Bu durum, sözleşmenin kendisinin uygulamaya konmasını ifade etmektedir).
 • Kullanıcının telefon numarası, Kullanıcının rezervasyonunun iptali veya ilgili sorunlar gibi sözleşmenin uygulamaya konmasına ilişkin sadece acil durumlarda kullanılacaktır.
 • Temsilciye, kullanıcıların Kişisel Verilerini hiçbir zaman içermeyen ve bu şekilde bireysel Kullanıcının tanımlanmasını engelleyen Kullanıcılara ilişkin sağlayıcılar ve ortakların anonim istatistiksel verilerini göndermesine izin verilmektedir.
 • Kişisel Veriler, sözleşmeye dayalı ilişkilerin sona erdiği geçerlilik tarihine kadar veya sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerin ifa edilmesine veya karşılanmasına ve tüm talepler zaman aşımına uğrayana kadar saklanmakta ve işlenmektedir. Car Target Group d.o.o. ve üçüncü şahıslar arasındaki ilişki veya kullanıcı ve doğrudan Car Target Group d.o.o. arasındaki ilişkiden kaynaklanan taleplerin uygulanmasına veya bunlara yanıt verilmesi amacıyla ve yürürlükteki kurallar kapsamında yükümlülüklerin karşılanması maksadıyla yürürlükteki mevzuat kapsamında belirli Kişisel Veriler saklanmaktadır. (Örneğin, vergi ve finansal hükümler kapsamındaki belirli veriler için 10 yıl);
 • Kullanıcı işlenen Kişisel Verilerinin doğru olmadığı kanaatindeyse Kişisel Verileri düzeltme hakkı ve alınan Kişisel Verilerin basılması veya erişim sağlanması hakkı; yasal yükümlülüklerin karşılanması veya sözleşmenin uygulamaya konması için gerekli olmadığında verilerin işlenmesinin silinmesi veya sınırlandırılması hakkı; yasal haklar esasına göre Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin itirazda bulunma hakkı; Kişisel Verilerin aktarılabilme hakkı. Kullanıcı, www.vehicle-rent.com/tr/contact/ adresinde yer alan özel bir sözleşme formunu kullanarak yukarıdaki hususlardan yararlanabilir.
 • Kullanıcı, Kişisel Verilerin işlenmesinin ihlal edildiği kanaatindeyse, www.vehicle-rent.com/tr/contact/ veya denetleyici kuruluş (Bilgi Resmi Temsilcisi) ile mevcut özel sözleşme formu kullanılarak itirazda bulunulabilir.
 • Bu Kişisel Verilere, Kişisel Verileri korumak amacıyla güncel teknolojileri kullanan bir sunucu aracılığıyla erişilmektedir.
 • Güvenlik sisteminin kullanımı sadece kullanıcının kendi Kişisel Verilerini gördüğü veya bunları girdiği www.vehicle-rent.com/tr/ alt sayfada mevcuttur.
 • Kilitli kilit simgesi, kullanıcının güvenli bir bağlantı ile bir web sitede olduğunu gösterirken kırmızı çarpı ile kilit simgesi (Google Chrome), kırmızı yanan anahtar ile gri kilit (Mozilla Firefox) veya bir uyarı (Safari, Internet Explorer, Bing) kullanıcının korunmasız bir sayfada olduğunu göstermektedir.

5.

E-haberlere Abonelik

Kullanıcı, e-haberlere abone olurken Kişisel Verilerine ilişkin açık veya ayrı başvurusunun (MailChimp), e-mail adresine temsilcinin işlemlerine ilişkin ileti göndermek için kullanıldığını veya işlendiğini kabul etmektedir. (Kampanyalar, haberler, ödül yarışmalarına ilişkin bilgiler, diğer pazarlama faaliyetleri, temsilciler hakkında genel bilgiler).

E-haberleri almaya ilişkin bu izin herhangi bir zamanda geri çekilebilir. İptal, "Abonelikten Çık" bağlantısına tıklayarak gönderilen e-haberler dahilinde veya gdpr@cartargetgroup.com e-mail adresine bir iptal bildirimi göndererek yapılabilir.

6.

Temsilci, Slovenya Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda Kullanıcının Kişisel Verilerini işlemeyi ve saklamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

7.

Kullanıcı, kredi kartının işlenmesi sırasında verilerinin güvenliğinin bu hizmetlerin yetkili bir sağlayıcısı olan dış kaynaklı bir şirket olan PayUnity tarafından sağlandığı hakkında bilgilendirilmiş ve bu hususu kabul etmektedir.

8.

İlgili Bildirim, www.vehicle-rent.com/tr/ a dresinde yer almakta ve 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

 

CAR TARGET GROUP D.O.O.

ÇEREZLER HAKKINDA

Çerez, web sitemiz tarafından tarayıcınıza gönderilen ve daha sonra bunu sisteminize kaydeden bir bilgi parçasıdır. Bu çerez, tarayıcınızdaki mevcut pencere kapatılana kadar (bir oturum çerezi durumunda) veya çerezi devre dışı bırakana ya da silene kadar web sitemizin ayarlarınızla ilgili bilgileri hatırlamasını sağlar. Birçok kullanıcı, web sayfalarında gezinmelerine yardımcı oldukları için çerezleri kullanmayı tercih eder. Çerezlerin saklanması, kullanıcının kullandığı tarayıcı tarafından kontrol edilir. Kullanıcı, çerezin kaydedilmesini kısıtlayabilir veya devre dışı bırakabilir. Çerezler, sabit disk sürücünüzdeki özel veya diğer bilgilere ulaşamaz.

Çerezler neden gereklidir?

Çerezler, kullanıcı dostu web hizmetleri sunmak için önemlidir. Çerezler olmadan en yaygın e-ticaret işlevleri mümkün olmazdı. Çerezler, bir web kullanıcısı ile bir web sayfası arasındaki etkileşimi daha hızlı ve basit hale getirir. Bir web sayfası çerezleri kullanarak kullanıcının tercihlerini ve deneyimlerini hatırlar, böylece zamandan tasarruf eder ve web sayfasının taranmasını daha verimli ve keyifli hale getirir. Çerezler, web sitesinin işleyişini ve gezinmeyi iyileştirmeyi amaçlayarak web sitesi trafiğinin izlenmesi için de kullanılır.

Çerezler nasıl yönetilir ve silinir

Engelleme veya silme işlemleri de dâhil olmak üzere tarayıcınızın çerezleri kullanma şeklini değiştirmek isterseniz, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek bunu yapabilirsiniz. Çoğu tarayıcı, bir çerez kaydetmeye çalışan web sayfası hakkında sizi uyarır ve tüm çerezleri kabul etmenize veya reddetmenize ya da sadece belirli bir çerez türünü kabul etmenize imkân tanır. Tarayıcı tarafından kaydedilen çerezlerin silinmesi kolaydır. 

Çerezleri yönetme ve silme prosedürleri bir tarayıcıdan diğerine farklılık gösterir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi tarayıcınızın web sayfasında bulabilirsiniz.

Bu web sayfasında hangi çerezler kullanılıyor?

 

Çerez adı Amaç Çerez Süresi Şirket
__zlcmid Web sayfası işlemi 1 yıl Zopim
_ga Web sayfası istatistikleri 2 yıl Google Analytics
_gat_UA-31199683-3 Web sayfası istatistikleri oturum Google Analytics
_gid Web sayfası istatistikleri 24 saat Google Analytics
ab Ab testi 14 gün Vehicle Rent
country Web sayfası işlemi 1 yıl Vehicle Rent
csrftoken Web sayfası işlemi 1 yıl Vehicle Rent
currency Web sayfası işlemi 1 yıl Vehicle Rent
__sharethis_cookie_test__ Sosyal paylaşım gereçleri oturum .sharethis.com
__stid Sosyal paylaşım gereçleri 1 yıl .sharethis.com
cookies_accepted Çerez bildirimi 1 yıl Vehicle Rent