ÔéČ EUR
Sloven┼í─Źina SL
Zapri

Izjava o varnosti

"

1.

S predmetnim pravilnikom ter Pogoji uporabe Car Target Group d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU, registrirana pri okro┼żnem sodiš─Źu v Ljubljani pod registrsko številko 2011/17948, ID za DDV: SI 71826238, registrska številka: 3972542000 (v nadaljevanju: zastopnik) obiskovalcem spletnih strani www.vehicle-rent.com/sl/, uporabnikom storitev, kupcem in drugim osebam, s katerimi je oziroma vstopa v pogodbeno razmerje (v nadaljevanju: uporabniki) zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

2.

Spletno mesto www.vehicle-rent.com/sl/ predstavlja sistem za rezervacijo najemov vozil, ki uporabniku (odvisno od razpolo┼żljivosti) omogo─Źa, da rezervira avtomobile pri razli─Źnih ponudnikih storitev najema vozil na razli─Źnih lokacijah, v razli─Źnih dr┼żavah (tako v EU, kot izven EU).

Uporabnik pogodbo o najemu vozila sklene neposredno s ponudnikom storitve najema vozila, pri katerem je uporabnik preko rezervacijskega sistema rezerviral najem. Varstvo osebnih podatkov, ki jih bi uporabnik sam predal neposredno ponudniku storitve najema vozila (npr. ob sklepanju pogodbe o najemu vozila) je predmet dolo─Źil takšne pogodbe med uporabnikom ter ponudnikom storitve najema vozila (pri tem upoštevajo─Ź veljavno zakonodajo v dr┼żavi najema vozila).

Posamezni uporabljeni termini, uporabljeni v pravilniku imajo pomen, kot je opredeljen v veljavnih Pogojih uporabe.

3.

Uporabnik soglaša in se zavezuje:

 • da bo za namene postopka rezervacije preko zastopnika (in s tem za namen izvršitve pogodbe med zastopnikom ter uporabnikom) predlo┼żil naslednje osebne podatke: ime in priimek, starost, telefonsko številko, e-poštni naslov, naslov prebivališ─Źa, dr┼żavo prebivališ─Źa, številko kreditne ali debetne kartice in podatke o uporabniku, ki zagotavljajo pla─Źilo za rezervacijo ali predpla─Źilo;
 • da so podatki iz prejšnje alineje potrebni tako za izvedbo rezervacije, kot za kasnejšo izvedbo pogodbe  ter da zaradi navedenega uporabnik dovoljuje, da se osebni podatki lahko pošljejo ponudniku storitve najema vozila, pogodbenemu agentu za izvedbo rezervacije, organizaciji za izvedbo varnostnega preverjanja kreditne ali debetne kartice ali pogodbenemu partnerju za izvedbo razli─Źnih storitev vezanih na izvajanje pogodbe, npr. storitev obdelave pla─Źil.

4.

Uporabnik je z uporabo spletnega mesta www.vehicle-rent.com/sl/ obveš─Źen in seznanjen:

 • da se njegovi osebni podatki (tako tisti, za katere obdelavo je podal izrecno privolitev, kot tisti, za katere je obdelava potrebna za izvedbo pogodbenih in zakonskih obveznosti ter podatki o kreditnih karticah, zbrani ob uporabi rezervacijskega sistema), obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo na podro─Źju Republike Slovenije (EU), zlasti Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov;
 • da je vsaka obdelava in namen obdelave osebnih podatkov uporabnika razvidna iz ene od veljavnih podlag za obdelavo podakov, t.j. iz:
  • pogodbe (tisti osebni podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev potrebnih pogodbenih obveznosti),
  • zakona (tisti osebni podatki, ki se morajo zbirati in/ali voditi na podlagi zakonskih dolo─Źil),
  • izrecnega soglasja uporabnika za obdelavo osebnih podatkov (le za tiste podatke in za tiste namene, za katere je podano soglasje uporabnika. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju uporabnika, lahko ta soglasje kadarkoli prekli─Źe);
 • da se osebni podatki lahko obdelujejo tudi z namenom zakonitega interesa – t.j. zaradi izvajanja statisti─Źnih raziskav in/ali analiz, ki se lahko vodijo z namenom kontinuiranih izboljšav uporabniške izkušnje in kakovosti storitev ter za nadaljnje na─Źrtovanje ter razvoj ponujenih storitev. Pri tem v okviru statisti─Źnih raziskav in analiz upošteva minimalen obseg osebnih podatkov ob uporabljeni anonimizaciji oz. psevdonimizaciji, tako da uporabljeni osebni podatki nikakor ne omogo─Źajo identifikacije posameznega uporabnika;
 • da se lahko preklic soglasij opravi s pisnim sporo─Źilom, podanim prek za to namenjenega kontaktnega obrazca, dostopnega na naslovu www.vehicle-rent.com/sl/contact/. V kolikor uporabnik prekli─Źe soglasje za obdelavo osebnih podatkov, upravljalec preneha z obdelavo osebnih podatkov, zbranih na podlagi soglasja oz. jih ne obdeluje ve─Ź za namen, za katerega je bilo podano soglasje;
 • da so uporabniki osebnih podatkov dru┼żba Car Target Group d.o.o., pogodbeni partnerji dru┼żbe Car Target Group d.o.o. kot tudi dr┼żavni organi, pri ─Źimer vsaka uporaba osebnih podatkov s strani pogodbenih partnerjev dru┼żbe Car Target Group d.o.o. sloni na pogodbenem razmerju, ki izpolnjuje zahteve glede obdelave in varovanja osebnih podatkov; dostop do osebnih podatkov se omogo─Źi zgolj za namen in v obsegu, v katerem je potrebno za izvajanje storitve;
 • da se njegovi osebni podatki, potrebni za zagotovitev ustrezne ravni in izvedbe storitve, v skladu z ustreznimi in primernimi zaš─Źitnimi ukrepi (npr. kriptiranje), prenesejo v Republiko Slovenijo, kjer bodo podatki shranjeni zaradi obdelave in uporabe;
 • da se lahko uporabnikovi osebni podatki, uporabljeni za namene postopka rezervacije ter s tem izvajanje pogodbe, v skladu z ustreznimi in primernimi zaš─Źitnimi ukrepi, pošljejo v dr┼żavo izvajanja pogodbe, ki nima enakih varnostnih standardov glede varnosti in obdelave osebnih podatkov ob uporabi potrebnega tehni─Źnega varovanjem osebnih podatkov (npr. kripitiranje);
 • da se bo uporabnikov e-poštni naslov uporabljal za obveš─Źanje uporabnika glede same rezervacije, vklju─Źno s pošiljanjem potrditve rezervacije ali spremembo rezervacije, in za obveš─Źanje o posodobitvah in spremembah na zastopnikovem spletnem mestu www.vehicle-rent.com/sl/, v kolikor to zadeva samo izvajanje pogodbe;
 • da se bo uporabnikova telefonska številka uporabila le v nujnih primerih, vezanih na izvajanje pogodbe, kot je okvara ali te┼żava z uporabnikovo rezervacijo;
 • da lahko zastopnik ponudnikom in partnerjem posreduje anonimizirane statisti─Źne podatke o uporabnikih, pri ─Źemer ti nikoli ne vklju─Źujejo njihovih osebnih podatkov in tako ne omogo─Źajo identifikacije posameznega uporabnika;
 • da se osebni podatki hranijo in obdelujejo do zaklju─Źka veljave pogodbenih razmerij oz. do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti ali zastaranja vseh terjatev. Dolo─Źeni osebni podatki se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo (npr. 10 let za dolo─Źene podatke po dav─Źnih in finan─Źnih predpisih), za namen izpolnjevanja obveznosti po veljavnih predpisih ter v namen izvajanja ali odgovora na morebitne pravne zahtevke, ki bi lahko izhajali neposredno iz razmerja med uporabnikom in Car Target Group d.o.o. ali iz razmerja med Car Target Group d.o.o. in tretjimi osebami;
 • da ima pravico do izpisa in vpogleda v zbrane osebne podatke ter pravico do popravkov podatkov, v primeru ko meni, da obdelovani osebni podatki niso pravilni; pravico do izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov, v kolikor le-ti niso potrebni za izvajanje pogodbe in izpolnjevanja zakonskih dol┼żnosti; pravico do ugovora glede obdelave osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa in do pravice do prenosljivosti osebnih podatkov. Vsa navedena upravi─Źenja uporabnik lahko izvaja preko za to namenjenega kontaktnega obrazca, dostopnega na naslovu www.vehicle-rent.com/sl/contact/;
 • da lahko v primeru mnenja o kršitvi obdelave osebnih podatkov vlo┼żi prito┼żbo prek za to namenjenega kontaktnega obrazca, dostopnega na naslovu www.vehicle-rent.com/sl/contact/ ali pri nadzornemu organu (informacijskemu pooblaš─Źencu);
 • da se do teh osebnih podatkov dostopa preko stre┼żnika, ki za zaš─Źito osebnih podatkov uporabnika uporablja sodobne tehnologije (npr. 256-bitno šifriranje);
 • da je uporaba varnostnega sistema na voljo samo za podstrani spletnega mesta www.vehicle-rent.com/sl/, kjer lahko uporabnik vidi ali vstavi svoje osebne podatke;
 • da ikona zaklenjene klju─Źavnice ozna─Źuje, da se uporabnik nahaja na strani z varno povezavo, medtem ko ikona klju─Źavnice z rde─Źim kri┼żem (Google Chrome), ikona sive klju─Źavnice z rde─Źo strelo (Mozilla Firefox) ali opozorilno sporo─Źilo (Safari, Internet Explorer, Bing) ozna─Źujejo nezaš─Źiteno stran.

5.

Prijava na e-novice

Z izrecno oz. lo─Źeno prijavo (MailChimp) na e-novice uporabnik soglaša, da se osebni podatki, ki jih posreduje ob prijavi na e-novice, uporabljajo oz. obdelujejo za posredovanje sporo─Źil, povezanih s poslovanjem zastopnika (akcije, novosti, obvestila o nagradnih igrah in drugih tr┼żenjskih akcijah, splošna obvestila o zastopniku), na njegov elektronski naslov.

To soglasje lahko prijavitelj na e-novice kadarkoli pisno prekli─Źe. Preklic lahko uporabnik izvede bodisi v okviru poslane e-novice, kjer klikne na povezavo »odjava« ali s posredovanjem preklica po elektronski pošti na naslov: gdpr@cartargetgroup.com.

6.

Zastopnik soglaša in se zavezuje: da bo uporabnikove osebne podatke obdeloval in hranil skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

7.

Uporabnik je seznanjen in soglaša z dejstvom, da varnost podatkov uporabnikov med obdelavo kreditne kartice zagotavlja zunanji izvajalec PayUnity, kot pooblaš─Źen izvajalec takšnih storitev.

8.

Predmetni pravilnik je dostopen na spletnih straneh www.vehicle-rent.com/sl/ ter pri─Źne veljati z dnem 25.5.2018.

 

CAR TARGET GROUP D.O.O.

" "

O PIŠKOTKIH

Piškotek je del informacij, ki jih naša spletna stran pošlje v vaš brskalnik in jih shrani v vaš sistem. Piškotek omogo─Źa naši spletni strani, da si zapomni informacije o vaših nastavitvah, dokler ne zaprete trenutnega okna v brskalniku (v primeru sejnih piškotkov) ali onemogo─Źite ali izbrišete piškotek. Mnogi uporabniki raje uporabljajo piškotke, ker jim pomagajo pri krmarjenju po spletnih straneh. Shranjevanje piškotkov nadzoruje brskalnik, ki ga uporabnik uporablja. Slednji lahko omeji ali onemogo─Źi shranjevanje piškotkov. Piškotki ne morejo prenesti zasebnih ali drugih informacij s trdega diska.

Zakaj so potrebni piškotki?

Piškotki so klju─Źni za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše e-commerce funkcije ne bi bile mogo─Źe brez piškotkov. Piškotki omogo─Źajo hitrejše in enostavnejše sodelovanje med spletnim uporabnikom in spletiš─Źem. Z uporabo piškotkov si spletiš─Źe zapomni uporabniške ┼żelje in izkušnje ter s tem prihrani ─Źas in omogo─Źi u─Źinkovitejše in prijetnejše brskanje po spletnih straneh. Piškotki se uporabljajo tudi za spremljanje prometa na spletni strani, ki je namenjeno izboljšanju delovanja in navigacije spletnega mesta.

Kako upravljati in brisati piškotke?

─îe ┼żelite spremeniti na─Źin, kako vaš brskalnik uporablja piškotke, vklju─Źno z blokiranjem ali brisanjem, lahko to storite s spremembo nastavitev brskalnika. Ve─Źina brskalnikov vas opozori, da spletna stran poskuša shraniti piškotek; omogo─Źajo, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke ali sprejmete le dolo─Źeno vrsto piškotkov. Piškotke, ki jih shrani brskalnik, je enostavno izbrisati.

Postopki za upravljanje in brisanje piškotkov se med brskalniki razlikujejo. Ve─Ź informacij o tem lahko najdete na spletni strani vašega brskalnika.

Kateri piškotki se uporabljajo na tej spletni strani?

 

Ime piškotka Namen Trajanje piškotka Podjetje
__zlcmid Delovanje spletne strani 1 leto Zopim
_ga Statistika spletne strani 2 leti Google Analytics
_gat_UA-31199683-3 Statistika spletne strani seja Google Analytics
_gid Statistika spletne strani 24 ur Google Analytics
ab Ab testiranje 14 dni Vehicle Rent
country Delovanje spletne strani 1 leto Vehicle Rent
csrftoken Delovanje spletne strani 1 leto Vehicle Rent
currency Delovanje spletne strani 1 leto Vehicle Rent
__sharethis_cookie_test__ Pripomo─Źki socialnega dele┼ża seja .sharethis.com
__stid Pripomo─Źki socialnega dele┼ża 1 leto .sharethis.com
cookies_accepted Obvestilo o piškotkih 1 leto Vehicle Rent

 

"