Izjava o varnosti

1.

S predmetnim pravilnikom ter Pogoji uporabe Car Target Group d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU, registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 2011/17948, ID za DDV: SI 71826238, registrska številka: 3972542000 (v nadaljevanju: zastopnik) obiskovalcem spletnih strani www.vehicle-rent.com/sl/, uporabnikom storitev, kupcem in drugim osebam, s katerimi je oziroma vstopa v pogodbeno razmerje (v nadaljevanju: uporabniki) zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo.

2.

Spletno mesto www.vehicle-rent.com/sl/ predstavlja sistem za rezervacijo najemov vozil, ki uporabniku (odvisno od razpoložljivosti) omogoča, da rezervira avtomobile pri različnih ponudnikih storitev najema vozil na različnih lokacijah, v različnih državah (tako v EU, kot izven EU).

Uporabnik pogodbo o najemu vozila sklene neposredno s ponudnikom storitve najema vozila, pri katerem je uporabnik preko rezervacijskega sistema rezerviral najem. Varstvo osebnih podatkov, ki jih bi uporabnik sam predal neposredno ponudniku storitve najema vozila (npr. ob sklepanju pogodbe o najemu vozila) je predmet določil takšne pogodbe med uporabnikom ter ponudnikom storitve najema vozila (pri tem upoštevajoč veljavno zakonodajo v državi najema vozila).

Posamezni uporabljeni termini, uporabljeni v pravilniku imajo pomen, kot je opredeljen v veljavnih Pogojih uporabe.

3.

Uporabnik soglaša in se zavezuje:

 • da bo za namene postopka rezervacije preko zastopnika (in s tem za namen izvršitve pogodbe med zastopnikom ter uporabnikom) predložil naslednje osebne podatke: ime in priimek, starost, telefonsko številko, e-poštni naslov, naslov prebivališča, državo prebivališča, številko kreditne ali debetne kartice in podatke o uporabniku, ki zagotavljajo plačilo za rezervacijo ali predplačilo;
 • da so podatki iz prejšnje alineje potrebni tako za izvedbo rezervacije, kot za kasnejšo izvedbo pogodbe  ter da zaradi navedenega uporabnik dovoljuje, da se osebni podatki lahko pošljejo ponudniku storitve najema vozila, pogodbenemu agentu za izvedbo rezervacije, organizaciji za izvedbo varnostnega preverjanja kreditne ali debetne kartice ali pogodbenemu partnerju za izvedbo različnih storitev vezanih na izvajanje pogodbe, npr. storitev obdelave plačil.

4.

Uporabnik je z uporabo spletnega mesta www.vehicle-rent.com/sl/ obveščen in seznanjen:

 • da se njegovi osebni podatki (tako tisti, za katere obdelavo je podal izrecno privolitev, kot tisti, za katere je obdelava potrebna za izvedbo pogodbenih in zakonskih obveznosti ter podatki o kreditnih karticah, zbrani ob uporabi rezervacijskega sistema), obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo na področju Republike Slovenije (EU), zlasti Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov;
 • da je vsaka obdelava in namen obdelave osebnih podatkov uporabnika razvidna iz ene od veljavnih podlag za obdelavo podakov, t.j. iz:
  • pogodbe (tisti osebni podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev potrebnih pogodbenih obveznosti),
  • zakona (tisti osebni podatki, ki se morajo zbirati in/ali voditi na podlagi zakonskih določil),
  • izrecnega soglasja uporabnika za obdelavo osebnih podatkov (le za tiste podatke in za tiste namene, za katere je podano soglasje uporabnika. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju uporabnika, lahko ta soglasje kadarkoli prekliče);
 • da se osebni podatki lahko obdelujejo tudi z namenom zakonitega interesa – t.j. zaradi izvajanja statističnih raziskav in/ali analiz, ki se lahko vodijo z namenom kontinuiranih izboljšav uporabniške izkušnje in kakovosti storitev ter za nadaljnje načrtovanje ter razvoj ponujenih storitev. Pri tem v okviru statističnih raziskav in analiz upošteva minimalen obseg osebnih podatkov ob uporabljeni anonimizaciji oz. psevdonimizaciji, tako da uporabljeni osebni podatki nikakor ne omogočajo identifikacije posameznega uporabnika;
 • da se lahko preklic soglasij opravi s pisnim sporočilom, podanim prek za to namenjenega kontaktnega obrazca, dostopnega na naslovu www.vehicle-rent.com/sl/contact/. V kolikor uporabnik prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, upravljalec preneha z obdelavo osebnih podatkov, zbranih na podlagi soglasja oz. jih ne obdeluje več za namen, za katerega je bilo podano soglasje;
 • da so uporabniki osebnih podatkov družba Car Target Group d.o.o., pogodbeni partnerji družbe Car Target Group d.o.o. kot tudi državni organi, pri čimer vsaka uporaba osebnih podatkov s strani pogodbenih partnerjev družbe Car Target Group d.o.o. sloni na pogodbenem razmerju, ki izpolnjuje zahteve glede obdelave in varovanja osebnih podatkov; dostop do osebnih podatkov se omogoči zgolj za namen in v obsegu, v katerem je potrebno za izvajanje storitve;
 • da se njegovi osebni podatki, potrebni za zagotovitev ustrezne ravni in izvedbe storitve, v skladu z ustreznimi in primernimi zaščitnimi ukrepi (npr. kriptiranje), prenesejo v Republiko Slovenijo, kjer bodo podatki shranjeni zaradi obdelave in uporabe;
 • da se lahko uporabnikovi osebni podatki, uporabljeni za namene postopka rezervacije ter s tem izvajanje pogodbe, v skladu z ustreznimi in primernimi zaščitnimi ukrepi, pošljejo v državo izvajanja pogodbe, ki nima enakih varnostnih standardov glede varnosti in obdelave osebnih podatkov ob uporabi potrebnega tehničnega varovanjem osebnih podatkov (npr. kripitiranje);
 • da se bo uporabnikov e-poštni naslov uporabljal za obveščanje uporabnika glede same rezervacije, vključno s pošiljanjem potrditve rezervacije ali spremembo rezervacije, in za obveščanje o posodobitvah in spremembah na zastopnikovem spletnem mestu www.vehicle-rent.com/sl/, v kolikor to zadeva samo izvajanje pogodbe;
 • da se bo uporabnikova telefonska številka uporabila le v nujnih primerih, vezanih na izvajanje pogodbe, kot je okvara ali težava z uporabnikovo rezervacijo;
 • da lahko zastopnik ponudnikom in partnerjem posreduje anonimizirane statistične podatke o uporabnikih, pri čemer ti nikoli ne vključujejo njihovih osebnih podatkov in tako ne omogočajo identifikacije posameznega uporabnika;
 • da se osebni podatki hranijo in obdelujejo do zaključka veljave pogodbenih razmerij oz. do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti ali zastaranja vseh terjatev. Določeni osebni podatki se hranijo v skladu z veljavno zakonodajo (npr. 10 let za določene podatke po davčnih in finančnih predpisih), za namen izpolnjevanja obveznosti po veljavnih predpisih ter v namen izvajanja ali odgovora na morebitne pravne zahtevke, ki bi lahko izhajali neposredno iz razmerja med uporabnikom in Car Target Group d.o.o. ali iz razmerja med Car Target Group d.o.o. in tretjimi osebami;
 • da ima pravico do izpisa in vpogleda v zbrane osebne podatke ter pravico do popravkov podatkov, v primeru ko meni, da obdelovani osebni podatki niso pravilni; pravico do izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov, v kolikor le-ti niso potrebni za izvajanje pogodbe in izpolnjevanja zakonskih dolžnosti; pravico do ugovora glede obdelave osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa in do pravice do prenosljivosti osebnih podatkov. Vsa navedena upravičenja uporabnik lahko izvaja preko za to namenjenega kontaktnega obrazca, dostopnega na naslovu www.vehicle-rent.com/sl/contact/;
 • da lahko v primeru mnenja o kršitvi obdelave osebnih podatkov vloži pritožbo prek za to namenjenega kontaktnega obrazca, dostopnega na naslovu www.vehicle-rent.com/sl/contact/ ali pri nadzornemu organu (informacijskemu pooblaščencu);
 • da se do teh osebnih podatkov dostopa preko strežnika, ki za zaščito osebnih podatkov uporabnika uporablja sodobne tehnologije (npr. 256-bitno šifriranje);
 • da je uporaba varnostnega sistema na voljo samo za podstrani spletnega mesta www.vehicle-rent.com/sl/, kjer lahko uporabnik vidi ali vstavi svoje osebne podatke;
 • da ikona zaklenjene ključavnice označuje, da se uporabnik nahaja na strani z varno povezavo, medtem ko ikona ključavnice z rdečim križem (Google Chrome), ikona sive ključavnice z rdečo strelo (Mozilla Firefox) ali opozorilno sporočilo (Safari, Internet Explorer, Bing) označujejo nezaščiteno stran.

5.

Prijava na e-novice

Z izrecno oz. ločeno prijavo (MailChimp) na e-novice uporabnik soglaša, da se osebni podatki, ki jih posreduje ob prijavi na e-novice, uporabljajo oz. obdelujejo za posredovanje sporočil, povezanih s poslovanjem zastopnika (akcije, novosti, obvestila o nagradnih igrah in drugih trženjskih akcijah, splošna obvestila o zastopniku), na njegov elektronski naslov.

To soglasje lahko prijavitelj na e-novice kadarkoli pisno prekliče. Preklic lahko uporabnik izvede bodisi v okviru poslane e-novice, kjer klikne na povezavo »odjava« ali s posredovanjem preklica po elektronski pošti na naslov: gdpr@cartargetgroup.com.

6.

Zastopnik soglaša in se zavezuje: da bo uporabnikove osebne podatke obdeloval in hranil skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

7.

Uporabnik je seznanjen in soglaša z dejstvom, da varnost podatkov uporabnikov med obdelavo kreditne kartice zagotavlja zunanji izvajalec PayUnity, kot pooblaščen izvajalec takšnih storitev.

8.

Predmetni pravilnik je dostopen na spletnih straneh www.vehicle-rent.com/sl/ ter prične veljati z dnem 25.5.2018.

 

CAR TARGET GROUP D.O.O.

O PIŠKOTKIH

Piškotek je del informacij, ki jih naša spletna stran pošlje v vaš brskalnik in jih shrani v vaš sistem. Piškotek omogoča naši spletni strani, da si zapomni informacije o vaših nastavitvah, dokler ne zaprete trenutnega okna v brskalniku (v primeru sejnih piškotkov) ali onemogočite ali izbrišete piškotek. Mnogi uporabniki raje uporabljajo piškotke, ker jim pomagajo pri krmarjenju po spletnih straneh. Shranjevanje piškotkov nadzoruje brskalnik, ki ga uporabnik uporablja. Slednji lahko omeji ali onemogoči shranjevanje piškotkov. Piškotki ne morejo prenesti zasebnih ali drugih informacij s trdega diska.

Zakaj so potrebni piškotki?

Piškotki so ključni za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše e-commerce funkcije ne bi bile mogoče brez piškotkov. Piškotki omogočajo hitrejše in enostavnejše sodelovanje med spletnim uporabnikom in spletiščem. Z uporabo piškotkov si spletišče zapomni uporabniške želje in izkušnje ter s tem prihrani čas in omogoči učinkovitejše in prijetnejše brskanje po spletnih straneh. Piškotki se uporabljajo tudi za spremljanje prometa na spletni strani, ki je namenjeno izboljšanju delovanja in navigacije spletnega mesta.

Kako upravljati in brisati piškotke?

Če želite spremeniti način, kako vaš brskalnik uporablja piškotke, vključno z blokiranjem ali brisanjem, lahko to storite s spremembo nastavitev brskalnika. Večina brskalnikov vas opozori, da spletna stran poskuša shraniti piškotek; omogočajo, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke ali sprejmete le določeno vrsto piškotkov. Piškotke, ki jih shrani brskalnik, je enostavno izbrisati.

Postopki za upravljanje in brisanje piškotkov se med brskalniki razlikujejo. Več informacij o tem lahko najdete na spletni strani vašega brskalnika.

Kateri piškotki se uporabljajo na tej spletni strani?

 

Ime piškotka Namen Trajanje piškotka Podjetje
__zlcmid Delovanje spletne strani 1 leto Zopim
_ga Statistika spletne strani 2 leti Google Analytics
_gat_UA-31199683-3 Statistika spletne strani seja Google Analytics
_gid Statistika spletne strani 24 ur Google Analytics
ab Ab testiranje 14 dni Vehicle Rent
country Delovanje spletne strani 1 leto Vehicle Rent
csrftoken Delovanje spletne strani 1 leto Vehicle Rent
currency Delovanje spletne strani 1 leto Vehicle Rent
__sharethis_cookie_test__ Pripomočki socialnega deleža seja .sharethis.com
__stid Pripomočki socialnega deleža 1 leto .sharethis.com
cookies_accepted Obvestilo o piškotkih 1 leto Vehicle Rent