€ EUR
Slovenščina SL
Zapri

Vehicle Rent Pogoji uporabe

SPLOŠNA DOLOČILA IN POGOJI ZA UPORABO SISTEMA VEHICLE RENT ZA REZERVACIJE NAJEMOV VOZIL

Izdajatelj:

Car Target Group d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU, registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko 2011/17948, ID za DDV: SI 71826238, registrska številka: 3972542000, spletni naslov: www.vehicle-rent.com, kontaktna e-pošta: customerservice@vehicle-rent.com.

 

Opredelitev pojmov in pomenov

Člen 1

Storitve Vehicle Rent: sistem Vehicle Rent za rezervacije najemov vozil na www.vehicle-rent.com, ki uporabniku (odvisno od razpoložljivosti) omogoča, da rezervira avtomobile pri različnih ponudnikih storitev najema vozil na različnih lokacijah. Pogodba o najemu avtomobila se zatem sklene neposredno med uporabnikom in ponudnikom storitev najema vozil, pri katerem je uporabnik preko rezervacijskega sistema rezerviral najem.

Uporabnik: vsak posameznik ali pravna oseba, ki uporablja sistem Vehicle Rent za rezervacije najemov vozil; oseba (glavni voznik), ki bo podpisal najemno pogodbo s ponudnikom storitev najema vozil in ki je upravičen do vožnje vozila v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.

Zastopnik: Car Target Group d.o.o., ki je lastnik in upravljavec sistema Vehicle Rent za rezervacije najemov vozil.

Rezervacijski sistem: sistem Vehicle Rent za rezervacije najemov vozil, ki uporabniku omogoča, da rezervira najem avtomobila preko spletne aplikacije.

Ponudnik storitev najema avtomobila: podjetje, ki v skladu s predhodno določenimi pogoji ponuja uporabnikom storitve najema avtomobila preko sistema Vehicle Rent za rezervacije najemov vozil.

Splošna določila in pogoji: vsebujejo ta splošna določila in pogoje za sistem Vehicle Rent za rezervacije najemov vozil ter splošna določila in pogoje določenega izbranega ponudnika storitev najema avtomobila (hiperpovezava s temi splošnimi določili in pogoji je zagotovljena v okviru vsake posamezne ponudbe ponudnika storitev najema avtomobila).

Veljavna kreditna kartica: kreditna kartica, ki jo sprejmejo sistem rezervacij in izbrani ponudniki storitev najema avtomobila – uporabnik mora biti imetnik takšne kreditne kartice (tj., izdana mora biti na ime glavnega voznika), kartica pa mora biti veljavna in imeti mora limit, ki izpolnjuje splošna določila in pogoje poslovanja ponudnika storitev najema avtomobila.

 

Pravice in dolžnosti

Člen 2

Uporabnik se strinja in se zavezuje:

 • s Pravilnikom o zasebnosti, temi splošnimi določili in pogoji poslovanja ter s splošnimi določili in pogoji poslovanja izbranega ponudnika storitev najema avtomobila;
 • da je pravno in poslovno sposoben za sklepanje in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbenega razmerja, v nasprotnem je odgovoren za plačilo odškodnine zastopniku;
 • da neposredno obvesti ponudnika storitev najema avtomobila glede katerih koli posebnih telesnih ali duševnih posebnosti, povezanih z najemom avtomobila;
 • da bo v primeru nesreče ali poškodbe vozila nemudoma obvestil ponudnika storitev najema avtomobila, drugače je odgovoren za dodatne stroške;
 • da ponudniku storitve izposoje avtomobila, navedenem v potrditvenem dokumentu ali vavčerju, predloži veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list), veljavno mednarodno vozniško dovoljenje (če je potrebno), veljavno kreditno kartico na ime uporabnika in potrditveni dokument ali vavčer, izdan ob najemu avtomobila, sicer lahko ponudnik storitev izposoje vozila zavrne storitev in uporabnik ostane brez pravice do povračila stroškov, povezanih z rezervacijo vozila;
 • da v mora primeru zamude v času prevzema vozila uporabnik obvestiti ponudnika storitev najema avtomobila ali zastopnika o zamudi in ga obvestiti o času prihoda;
 • da ponudnik storitev najema avtomobila lahko zavrne prevzem vozila, če uporabnik zamuja s prevzemom vozila;
 • da zastopnik ne more jamčiti in ne odgovarja za storitve najema avtomobila, ki jih nudijo ponudniki storitev najema avtomobila v sistemu rezervacij, zato je njegova odgovornost za povrnitev škode uporabniku popolnoma izključena;
 • da odgovornost zastopnika v nobenem primeru ne presega vrednosti provizije zastopnika za rezervacijo;
 • da zastopnik ne odgovarja za posredno škodo, ki je stranski učinek glavne izgube ali škode zaradi kršitve pogodbe in ki je uporabnik ali zastopnik ne more predvideti; niti ni zastopnik odgovoren za, brez omejitev, izgubo dobička, izgubo priložnosti, izgubo dobrega imena ali posledično izgubo, škodo ali stroške;
 • da ne bo uporabljal naprav ali računalniških programov, ki bi neposredno ali posredno vplivali na rezervacijski sistem (med drugim vključno s tistimi, ki mu omogočajo pridobiti vsebino ali katere koli druge podrobnosti, vključno s cenami);
 • da ne bo vplival in da nima namena vplivati na normalno delovanje rezervacijskega sistema, sicer bo njegov dostop takoj prekinjen;
 • da ne bo uporabljal rezervacijskega sistema za namene, ki niso zakoniti ali ki so prepovedani in v nasprotju z določbami splošnih določil in pogojev poslovanja;
 • da ne bo uporabljal rezervacijskega sistema za morebitne špekulativne ali lažne rezervacije (npr. med drugim na iskanje ponudnikov storitev najema avtomobila ali njihovih cen);
 • da ne bo uporabljal blagovnih znamk »Vehicle Rent« ali blagovne znamke katerega koli drugega zastopnika v komercialne namene, ne da bi predhodno pridobil pisno soglasje lastnika blagovne znamke;
 • da ne bo reproduciral vsebin rezervacijskega sistema v noben namen.

 

Zastopnik se strinja in se zavezuje:

 • da si bo prizadeval zagotavljati dostopnost rezervacijskega sistema 24 ur na dan, medtem ko si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila začasno onemogoči uporabo ali dostop do rezervacijskega sistema v primeru napake sistema ali omrežja, nadgradnje in spremembe, vzdrževalnih del, popravila ali drugih objektivnih razlogov;
 • da bo obdeloval in shranjeval osebne podatke uporabnika v skladu z veljavno zakonodajo na območju Republike Slovenije, upoštevajoč določila Pravilnika o zasebnosti;
 • da bo uporabnika na predpisani način obvestil o vseh spremembah in dopolnitvah splošnih določil in pogojev poslovanja ter Pravilnika o zasebnosti;
 • da bo stopil v stik z uporabnikom prek njegove telefonske številke samo v nujnih primerih, povezanih z rezervacijo uporabnika.

 

Postopek rezervacije: plačilo, dokumentacija, specifikacije, potrditev

Člen 3

Rezervacijo je treba opraviti le in izključno z uporabo podatkov uporabnika, ki bo zagotovil zahtevano dokumentacijo (ponudniku storitev najema avtomobila), podpisal pogodbo za najem avtomobila s ponudnikom storitev najema avtomobila in bo odgovoren za najem.

Ob rezervaciji vas bo spletna stran Vehicle Rent pozvala, da navedete nekaj podatkov:

Osebni podatki za namene postopka rezervacije: polno ime, kot na osebni izkaznici ali v potnem listu, starost, telefonska številka, elektronski naslov, naslov prebivališča, država stalnega prebivališča, številka kreditne ali debetne kartice in podatki o uporabniku, ki zagotavlja plačilo rezervacije ali depozita. Osebni podatki uporabnika so potrebni za izvedbo rezervacije pri ponudniku storitev najema avtomobila in se lahko pošljejo ponudniku storitev najema avtomobila in/ali pogodbeniku za izvedbo rezervacije ali organizaciji, ki opravi varnostni pregled kreditne ali debetne kartice, skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

Uporabnik se strinja, da bodo vsi stroški za storitev rezervacije in najemnine bremenili kreditno kartico, ki jo navede uporabnik, bremenitev pa bo vključevala stroške najema, provizijo za zastopnike in morebitne dodatne stroške, povezane z davki na najem, če je to izrecno navedeno v ponudbi. Uporabnik mora pregledati splošna določila in pogoje posameznih ponudnikov storitev najema avtomobila, saj nekateri ponudniki zahtevajo dodatne upravne stroške ali druge stroške, ki se plačajo na lokaciji (kot so davki, vendar brez omejitev na nadomestilo za lokacijo, pristojbino za ceste ali strošek oskrbe z gorivom, menjalni tečaj itd.).

 

Vrste rezervacij in plačilo

Člen 3.1

Uporabnik je obveščen, da so ponudbe na platformah za rezervacijo lahko navedene kot ena od dveh vrst rezervacij:

 • depozitne rezervacije, kjer se ob rezervaciji opravi le delno plačilo, razlika pa se plača, ko ponudnik storitev najema avtomobila dostavi vozilo; ali
 • v celoti vnaprej plačane rezervacije, kjer se celoten znesek plača v času rezervacije, z dodatnim plačilom ponudniku storitev najema avtomobila za morebitne dodatne stroške in gorivo (če je to v skladu s splošnimi določili in pogoji ponudnika storitev najema avtomobila).

Vrste rezervacije uporabnik ne more izbrati, ker je odvisna od lokacije in/ali izbranega ponudnika storitev najema avtomobila. Vrsta rezervacije je navedena v vsaki posamezni ponudbi za najem avtomobila.

Plačila je mogoče opraviti na dva načina:

 • plačilo s kreditno/debetno kartico prek sistema rezervacij; ali
 • bančnim nakazilom zneska na podlagi predračuna. Sistem rezervacij ne nudi te možnosti. Če želite izbrati to možnost plačila, pokličite našo službo za pomoč strankam. Pri tej možnosti bo zastopnik posredoval predračun za plačljivi znesek. Ta način plačila je mogoč le pri rezervacijah, opravljenih vsaj 5 delovnih dni pred dvigom vozila. Plačila po predračunu nikoli ne morejo biti način plačila za rezervacije v zadnjem trenutku. S to možnostjo lahko zastopnik potrdi rezervacijo šele po tem, ko prejme znesek na bančni račun zastopnika.

Če je pred dokončanjem postopka rezervacije potrebno kakršno koli plačilo, bo rezervacijski sistem to sporočil uporabniku. V tem primeru mora uporabnik preostanek plačati neposredno ponudniku storitev najema avtomobila. Toda uporabnik je vedno odgovoren za plačilo dodatnih storitev/stroškov, ki jih je zahteval, kakor je tudi odgovoren za vse druge stroške, povezane z najemom vozila ali manjšega vozila.

Da bi lahko uporabljal storitev najema avtomobila, ki jo ponuja sistem rezervacij, mora uporabnik uporabiti kreditno kartico, katere imetnik je nosilec rezervacije. Bremenitev se izvede v osnovnih valutah rezervacijskega sistema, v EUR, GBP in USD, odvisno od stalnega prebivališča uporabnika. Zastopnik ne odgovarja za menjalni tečaj. S sprejetjem teh določil in pogojev se uporabnik strinja, da je zaradi menjalnega tečaja dejanski znesek, ki se zaračuna na uporabnikovi plačilni kartici, lahko drugačen od zneska, prikazanega na spletni strani, če je znesek prikazan v valuti, ki se razlikuje od EUR, GBP ali USD, in če se uporabnikova kreditna kartica obdeluje v kateri koli drugi valuti poleg EUR, GBP ali USD. Menjalni tečaji v sistemu rezervacij se osvežijo in naložijo enkrat na dan iz tretjih virov in se lahko razlikujejo od trenutnega stanja na valutnem trgu. Če bomo na vaš račun vrnili denar, bomo vrnili točen znesek, ki je bil prvotno zaračunan v osnovni valuti sistema rezervacij, in ne bomo odgovorni za morebitna nihanja menjalnih tečajev, zaradi katerih boste prejeli večje ali manjše vračilo od pričakovanega.

Z rezervacijo uporabnik potrjuje, da je na njegovi kreditni kartici dovolj sredstev za dokončanje rezervacije in da se kreditna kartica bremeni za znesek depozita. Če je plačilo zavrnjeno zaradi nezadostnih sredstev na kreditni kartici ali zaradi katere koli druge težave, povezane s kreditno kartico, lahko zastopnik brez predhodnega obvestila prekliče rezervacijo.

Med postopkom rezervacije bo sprejeta bančna ali kreditna kartica, odvisno od zahtev sistema rezervacij. Po potrditvi iz rezervacijskega sistema bo ponudnik storitev najema avtomobila sprejel samo kreditne kartice, z izjemo morebitne druge navedbe v določilih in pogojih ponudnika storitev najema avtomobila, ki bo uporabniku zagotovil vozilo.

 

Dokumentacija in potrditev

Člen 3.2

Vavčer ali potrditveni dokument

Potrditveni dokument ali vavčer velja kot dokazilo o uspešni in veljavni rezervaciji.

E-pošta »stanje: v obdelavi«: Rezervacija je bila obdelana, vendar je v fazi čakanja na potrditev. Uporabnik bo prejel e-poštno sporočilo »V čakanju na potrditev«.

Potrditev rezervacije: Rezervacijo so potrdile vse strani in med vključenimi pogodbenimi strankami velja kot uradna rezervacija.

Cena najema je navedena v potrditvenem dokumentu. Glede morebitnih dodatnih stroškov in/ali nadomestil nekaterih ponudnikov storitev najema avtomobila mora uporabnik upoštevati določila in pogoje ponudnika storitev najema avtomobila.

Zastopnik ne prevzema odgovornosti za morebitne dodatne stroške, ki jih zaračuna ponudnik storitev najema avtomobila kot posledico kakršne koli spremembe prvotne rezervacije, s katero se je uporabnik strinjal s podpisom najemne pogodbe, vključno z dodatnimi možnostmi/stroški najema.

Če potrditveni dokument ali vavčer ni predložen pri ponudniku najema avtomobila, zastopnik ne bo odgovoren za zavrnitev najema in uporabnik ne bo prejel vračila.

Osebna izkaznica ali potni list

Uporabnik in dodatni voznik(-i) mora(-jo) na lokaciji prevzema predložiti tudi:

 • veljaven potni list ali veljaven osebni dokument, iz katerega je razviden domači naslov
 • Rezidenti držav izven EU: dokazilo o vstopu/izstopu v državo prevzema (e-vozovnice so sprejemljive)
 • Pri prevzemu svojega vozila bo uporabnik morda moral zagotoviti dodatno identifikacijo v obliki: osebnega dokumenta države stalnega prebivališča.
 • Uporabnikov potni list, vozniško dovoljenje in druge oblike osebnega dokumenta bo ponudnik najema avtomobila morda preveril z elektronsko identifikacijo osebnega dokumenta.

Vozniško dovoljenje

Vse zahteve za vozniška dovoljenja veljajo za uporabnika in morebitne dodatne voznike.

Uporabnik in dodatni vozniki morajo predložiti svoje popolnoma veljavno vozniško dovoljenje, ki ga imajo najmanj 1 polno leto (na določenih lokacijah 2 leti) brez večjih zaznamkov. Potekla ali začasna dovoljenja ne bodo sprejeta.

Če ima uporabnik ali kateri koli dodatni voznik staro vozniško dovoljenje na papirju, izdano v Združenem kraljestvu, mora(-jo) voznik(-i) zagotoviti tudi drugo obliko osebnega dokumenta s fotografijo, kot je veljaven potni list, identifikacijska izkaznica oboroženih sil ali policijska izkaznica. Dokumente mora vedno imeti pri sebi.

Od 8. junija 2015 je ukinjeno vozniško dovoljenje (ZK) v papirnati obliki. Če imate vozniško dovoljenje Združenega kraljestva, boste preverjeni prek Agencije za izdajo dovoljenj za voznike in vozila (DVLA). Podatke o svojem vozniškem dovoljenju si lahko ogledate (in jih delite) tako, da obiščete www.gov.uk/view-driving-licence.

Mednarodno vozniško dovoljenje je obvezno, če nacionalno vozniško dovoljenje, ki ga ima uporabnik ali kateri koli od dodatnih voznikov, ni jasno prepoznavno kot vozniško dovoljenje, npr. ni v latinici (npr. arabsko, kitajsko, grško, japonsko, rusko), in/ali za vse tiste, ki niso državljani EU. Upoštevajte, da je treba oba dokumenta (nacionalno in mednarodno dovoljenje), če je tako zahtevano, vedno nositi s seboj.

Uporabnik je dolžan preveriti, da ima vso potrebno dokumentacijo in da vozniško dovoljenje velja v državi, v kateri ga uporablja. Če uporabnik tega ne stori, se njegov najem obravnava kot »ni prišel« in bo ustrezno zaračunan.

 

 

Specifikacije

Člen 3.3

Depozit, preplačilo in gorivo pri ponudniku storitve najema avtomobila

Večina ponudnikov storitev najema avtomobila bo od uporabnika zahtevala, da ob prevzemu vozila pustijo varščino. Ta znesek se lahko rezervira ali zaračuna, odvisno od ponudnika najema avtomobila (odvisno od splošnih določil in pogojev ponudnika storitev najema) in lahko ustreza preplačilu depozita. Depozit je lahko enak znesku preplačila + najemnine + cene goriva + cene za dodatke + varščine + DDV (prodajni davek/GST).

Informacije o pravilih o porabi goriva in preplačilu najdete med postopkom rezervacije in so navedene tudi v potrditvenem dokumentu ali vavčerju.

Če se zagotovljeni avtomobil in dodatki vrnejo v enakem stanju kot so bili dani v najem in v skladu s politiko o gorivu, se ta znesek sprosti ali povrne.

Storitev srečanja

Za prevzem na letališču mora uporabnik zastopniku zagotoviti pravilno številko leta in čas prihoda. Zastopnik ni odgovoren za morebitne neuspele najeme, do katerih pride, ker uporabnik ni posredoval teh podatkov ali ker uporabnik tega ni storil pravočasno.

Storitev izven delovnega časa

Vsi prevzemi in vračila izven delovnega časa ponudnika storitev najema avtomobila se štejejo za storitev izven delovnega časa. Storitev izven delovnega časa je na voljo samo na zahtevo in jo lahko ponudnik storitev najema avtomobila dodatno zaračuna v skladu s splošnimi določili in pogoji poslovanja.

Omejitve najnižje/najvišje starosti

Voznik ne sme biti mlajši od 18 let.

Dodatne zahteve in nadomestila se lahko uporabijo na določenih lokacijah v državi vašega najema in se lahko razlikujejo glede na najnižjo/najvišjo starost, odvisno tudi od ponudnika storitev najema avtomobila.

Dodatni vozniki

Dodatek za dodatnega voznika se lahko zaračuna in bo plačljiv pri ponudniku najema avtomobila, razen če je dodatek za dodatnega voznika že vključen v ceno.

Razširitve najema

Razširitve so možne samo z novo rezervacijo prek sistema »Vehicle Rent« za najem vozil.

 

Pozni prevzemi/zgodnja vračila

Uporabnik ni upravičen do vračila plačila za neizkoriščene dni, če izposojeno vozilo vrne pred rokom, navedenim na vavčerju.
V primeru vračila vozila pozneje/prej kot je dogovorjeno v dokumentu o najemu se lahko zaračuna kazen za pozno/zgodnjo vrnitev.

Enosmerni najemi

Enosmerne najeme je treba potrditi vnaprej in zanje se lahko obračuna dodatek za enosmerni najem. Najem je enosmerni, če vozilo vrnete na kateri koli drugi lokaciji, namesto tam, kjer ste ga prevzeli. Vsi dodatki za enosmerni najem (po potrebi) se plačajo lokalno. Če ste iskali enosmerni najem, se znesek dodatka prikaže v ponudbi. Vsaka ponudba velja samo za izbrane lokacije prevzema in vračila. Za ogled cen enosmernega najema za druge lokacije mora uporabnik opraviti novo spletno iskanje ali pa stopiti v stik neposredno z nami.

Najetih naprav GPS morda ne bo mogoče vrniti na nekatere enosmerne cilje. Podrobna pravila je treba preveriti pri ponudniku storitev najema ob prevzemu.

Zavarovanja

Paket zaščite se nanaša na ponudnika storitev najema avtomobila.

Otroški sedeži, dodatna oprema in dostava

Ti so na voljo le na zahtevo (odvisno od razpoložljivosti). Dodatna oprema, kot so otroški sedeži, strešni nosilci (pri nekaterih avtomobilih niso na voljo) in druga »dodatna« oprema: Dostava je na zahtevo in odvisna od lokalne razpoložljivosti v času prevzema. Uporabnik mora plačati nadomestila in stroške takih dodatkov lokalnemu ponudniku storitev najema avtomobila ob prevzemu (razen dodatkov, označenih z *, ki se plačajo ob rezervaciji). Lokalne davke, kot je DDV, GST ali prodajni davek, je treba morda plačati za vse stroške, plačane na lokalni ravni. Vse potrebne dodatke zahtevajte ob rezervaciji, vendar upoštevajte, da ne moremo jamčiti za njihovo razpoložljivost v času prevzema.

Geografske omejitve

Uporabnik mora upoštevati splošna določila in pogoje ponudnika storitev najema avtomobila.

Prostornina avtomobila in avtomobilski razred

 • Ne moremo prevzeti odgovornosti, če je avtomobil neprimeren za vse potnike in prtljago. Podatki o prostornini prtljažnika so zgolj informativne narave.
 • Razlikuje se lahko glede na kategorijo velikosti ali kategorijo avtomobila, ki je rezerviran.
 • Uporabnik mora upoštevati splošna določila in pogoje ponudnika storitev najema avtomobila.
 • Ne moremo zajamčiti določene znamke ali modela avtomobila. Avtomobil, ki je prikazan na vašem potrditvenem dokumentu/vavčerju, je samo smernica in podjetje za izposojo avtomobilov lahko namesto tega zagotovi drug avtomobil, ki je podoben ali zmogljivejši.

Dobava avtomobilov

Ponudniki storitev najema avtomobila si pridržujejo pravico, da zavrnejo avto osebi, ki je nesposobna za vožnjo ali ne izpolnjuje zahtev za upravičenost. Ne bomo odgovorni za zaključek potovalnih aranžmajev ali za kakršno koli vračilo, nadomestilo ali druge stroške, ki jih bo v takem primeru morda moral plačati uporabnik.

Nesreče/mehanske težave

V primeru okvare ali mehanskih težav morate takoj poklicati zastopnika (Vehicle Rent) in ponudnika storitev najema avtomobila. Ponudnik storitev najema avtomobila mora odobriti vsako popravilo ali urejanje nadomestnega vozila. Če je uporabnik vpleten v nesrečo, mora uporabnik poklicati lokalne organe in ponudnika storitev najema avtomobila. Zastopnik vam svetuje, da hranite kopije vseh ustreznih dokumentov, saj so nepogrešljive v primeru kakršnih koli zahtevkov, ki jih želi uporabnik uveljaviti. Za rezervacijo katerega koli vozila veljajo splošna določila in pogoji, ki jih določi ponudnik storitev najema avtomobila, in ustrezni predpisi države in/ali regije, v kateri poteka najem. Uporabnik mora upoštevati ta splošna določila in pogoje ter splošna določila in pogoje poslovanja ponudnika storitev najema avtomobila. Zastopnik ni odgovoren za morebitno izgubo, poškodbo, zamudo ali spremembo, ki bi nastala zaradi nesreče, mehanskih težav ali kakršnih koli težav v državi prevzema, kar ni omejeno na omejitve potovanj, delavske težave (npr. stavke) ali konflikt kontrole zračnega prometa, teroristične dejavnosti, naravne ali jedrske nesreče, požare ali slabe vremenske razmere, tehnične težave pri prevozu, zaprtja ali preobremenjenost letališč in trajektnih pristanišč, preklic rednih letov ali finančno neustreznost letalske družbe.

 

Spremembe rezervacije

Člen 4

Uporabnik ima morda možnost, da spremeni določene posamezne lastnosti (glavni voznik, informacije o naslovu) svoje spletne rezervacije najema v skladu s splošnimi določili in pogoji ponudnika storitev najema avtomobila.

Če uporabnik spremeni druge lastnosti – vse, kar vpliva na ceno najema, kot so lokacija, dobavitelj, skupina avtomobila ali trajanje najema – bo uporabniku zaračunana trenutna objavljena cena, ki se lahko razlikuje od prvotno plačane.

Če je do prevzema manj kot 48 ur in želi uporabnik spremeniti svojo rezervacijo, mora poklicati zastopnika.

Spremembe rezervacij se lahko opravijo le v pisni obliki (e-pošta na customerservice@vehicle-rent.com )

 

 

Politika odpovedi

Člen 5

Če želi uporabnik odpovedati svojo rezervacijo, se mora pisno obrniti na zastopnika tako, da pošlje e-pošto na naslov customerservice@vehicle-rent.com. Odpoved preko telefona ne bo sprejeta. Odpoved se lahko predloži le preko sistema rezervacij zastopnika in ne preko izbranega ponudnika storitev najema avtomobila. Odpoved rezervacije pomeni, da uporabnik preklicuje tudi vse dodatne storitve, ki jih je rezerviral preko sistema rezervacij. V primeru odpovedi ali spremembe rezervacije zastopnik ne odgovarja za nobeno denarno izgubo zaradi sprememb denarnega menjalnega tečaja med časom, ki je pretekel med prvotno rezervacijo in naknadno spremembo ali odpovedjo rezervacije.

 

Odpoved v celoti vnaprej plačanih rezervacij

 • Če uporabnik odpove 48 ur ali več pred začetkom najema, bo vrnjen plačani znesek.
 • Če uporabnik odpove v manj kot 48 urah pred prevzemom, bo vrnjen del plačanega denarja (plačani znesek, zmanjšan za 3-dnevno najemnino), če plačana vrednost presega stroške najema za 3 dni. Če je uporabnik rezerviral avto za manj kot 3 dni, ne bodo zaračunani nobeni dodatni stroški, vendar uporabnik vračila ne bo prejel.
 • Če se uporabnik ne zglasi ob dogovorjenem času in datumu in/ali ne zagotovi vse potrebne dokumentacije in/ali ne zagotovi kreditne kartice z zadostnimi razpoložljivimi sredstvi na njej, lahko družba za izposojo avtomobila zavrne prevzem avta. Če se to zgodi:
  • Če uporabnik pokliče zastopnika iz poslovalnice, bo vrnjen plačani znesek, zmanjšan za stroške izposoje za 3 dni.
  • Če uporabnik ne pokliče zastopnika takoj iz poslovalnice, uporabnik ne bo prejel vračila (če se to zgodi po datumu prevzema).

Odpoved rezervacije z depozitom

 • Če uporabnik odpove 48 ur ali več pred začetkom najema, bo uporabniku vrnjen plačani znesek.
 • Če uporabnik odpove manj kot 48 ur vnaprej, ne bo prejel vračila.

Ni prišel

»Ni prišel« je stanje, ko uporabnik:

 • ne prevzame vozila na dogovorjeni lokaciji, ob dogovorjenem času in datumu; ali
 • ne zagotovi dokumentacije, ki je potrebna za prevzem avtomobila; ali
 • ne izpolnjuje določil in pogojev dobavitelja; ali
 • ne zagotovi veljavne in sprejemljive kreditne kartice na ime uporabnika z dovolj razpoložljivimi sredstvi.

V vseh teh primerih se plačani znesek ne vrne uporabniku.

Ponudnik storitev izposoje avtomobila si pridržuje pravico, da zavrne avtomobil vsakemu uporabniku, ki ne prispe pravočasno, ne zagotovi vse potrebne dokumentacije in/ali informacij ali ne zagotovi kreditne kartice z dovolj razpoložljivimi sredstvi za varščino. V takih primerih uporabnik ne bo upravičen do povračila, razen če je najem vnaprej preklican.

Cene temeljijo na času prevzema in vračila ter datumih, za katere se uporabnik dogovori pred začetkom najema. Če uporabnik prevzame vozilo kasneje ali vozilo vrne prej, uporabnik ne prejme vračila za neuporabljene ure ali dni.

 

Možnost zavarovanja za primer odpovedi

Člen 6

Možnost »zavarovanja za primer odpovedi« omogoča uporabniku, da prekliče rezervacijo brez upravne provizije za preklic (znesek, plačan za možnost zavarovanja za primer odpovedi in za stroške izvedbe ločenega plačila, je izključen iz zneska vračila). Strošek zavarovanja za primer odpovedi je 3,00 EUR (tri evre) na dan. Z nakupom te možnosti si uporabnik zagotovi vračilo vnaprej plačane najemnine za avtomobil v primeru, da uporabnik rezervacijo prekliče, ne glede na znesek najemnine in trajanje najema.

»Zavarovanje za primer odpovedi« ni veljavno:

 • če je preklic rezervacije prejet po izteku obdobja najema;
 • če se rezervacija odpove, ker manjkajo nekateri zahtevani dokumenti (npr. potni list, vozniško dovoljenje, veljavna kreditna kartica itd.) ali ker ti dokumenti niso veljavni v trenutku izvedbe najemne pogodbe na destinaciji.

Postopek preklica rezervacije z možnostjo zavarovanja za primer odpovedi

Če želi uporabnik ustrezno prilagoditi svoje potovanje in želi odpovedati rezervacijo, se mora pisno obrniti na zastopnika tako, da pošlje e-pošto na naslov customerservice@vehicle-rent.com. Ko to stori, bo kmalu prejel e-pošto, ki potrjuje, da je bila rezervacija odpovedana. Odpoved preko telefona ne bo sprejeta.

Če je bila v času rezervacije izbrana možnost »zavarovanja za primer odpovedi«, lahko uporabnik v 24 urah po tem, ko je bila ta dodatna možnost dodana rezervaciji uporabnika, prekliče svoje »zavarovanje za primer odpovedi«. Možnost »zavarovanja za primer odpovedi« je mogoče naročiti samo ob spletni rezervaciji. Pri »rezervaciji v zadnjem trenutku« jo lahko dodate ali odstranite pred prevzemom.

 

Dodatne možnosti kritja

Člen 7

Dodatno kritje

Možnost »Super Excess Refund« je mogoče izbrati ob rezervaciji (odvisno od razpoložljivosti) ali naročiti in dodati rezervaciji prek sistema rezervacij pred časom prevzema (odvisno od razpoložljivosti).

V času prevzema lahko ponudnik storitev najema avtomobila ponudi dodatno kritje. Zastopnik ne vrača nobenih lokalno kupljenih zavarovalnih stroškov/provizij, tudi če se po vrnitvi najetega avtomobila izkažejo kot nepotrebni.

 

Možnost Super Excess Refund

Člen 7.1

Super Excess Refund

Ko uporabnik prevzame avtomobil, bo ponudnik storitev najema avtomobila zahteval varščino za primer poškodbe najetega avtomobila med uporabnikovim najemom. Če je uporabnik kupil možnost Super Excess Refund pred začetkom najema, zastopnik ob upoštevanju tukaj opisanih pogojev odveže uporabnika odgovornosti (in uporabniku povrne denar) za morebitne stroške, ki so odtegnjeni iz depozita/preplačila uporabnika.

Uporabnikom, ki sklepajo nove rezervacije, se ponudi produkt oprostitve nadomestila Super Excess Refund. Znesek bo pokril stroške škode na zunanjosti najetega avtomobila, kar vključuje:

 • karoserijo, streho, podvozje,
 • vetrobransko steklo, okna, ogledala,
 • kolesa, pnevmatike, pokrovke,
 • ključavnice.

Super Excess Refund pokriva znesek preplačila (do 3.000 EUR), ki ga zaračuna ponudnik najema avtomobila.

Super Excess Refund ne krije:

 • popravil, ki jih ne odobri ponudnik storitev najema avtomobila;
 • čiščenj ali poškodb notranjosti avtomobila;
 • poškodbe/izgube otroških sedežev, naprav GPS ali druge »dodatne« opreme;
 • poškodbe/mehanske poškodbe sklopke, motorja, menjalnika, posode za olje;
 • poškodovanih/izgubljenih/ukradenih avtomobilskih ključev ali dokumentov avtomobila;
 • poškodovane ali izpraznjene baterije;
 • finančne odgovornosti posameznika, ki se je zaklenil iz avta;
 • vseh administrativnih stroškov ali administrativnih nadomestil;
 • mehanske okvare najetega vozila;
 • primerov, ko so iz notranjosti ukradene osebne stvari;
 • primerov, ko voznik in/ali potniki storijo goljufijo, nepošteno in/ali kaznivo dejanje;
 • stroškov »imobilizacije« (za potencialen izpad finančnega priliva, ker mora ponudnik vozil za najem poškodovano vozilo izvzeti iz obtoka najemov dokler ni spet primerno za najem);
 • stroškov Pomoči na cesti;
 • stroškov, ki nastanejo v okoliščinah, ki kršijo ta splošna določila in pogoje (kot so nevarna, neprevidna ali malomarna vožnja, vožnja, ki krši lokalne predpise, vozilo, ki se vozi na nedovoljenih območjih/državah ali neasfaltirani cesti, napake pri polnjenju goriva, ukradeno vozilo zaradi izgube ključev in/ali dokumentov, komercialna uporaba, vožnja pod vplivom drog ali alkohola itd.) ali pogoje pogodbe o najemu avtomobila med uporabnikom in ponudnikom storitev najema avtomobila.

Če je kupljeno kritje Super Excess Refund, ponudnik storitev najema avtomobila še vedno rezervira ali zaračuna znesek depozita na uporabniški kreditni kartici, ko uporabnik izbere avtomobil, da pokrije morebitno škodo ali izgubo najetega avtomobila – vendar možnost Super Excess Refund zagotavlja, da je zastopnik uporabnika odvezal odgovornosti, da plača stroške, ki so tukaj navedeni, in da bo zastopnik skladno s tukaj opisanimi pogoji vrnil znesek, ki je bil odtegnjen iz depozita za kritje teh stroškov.

Zahtevek za kritje Super Excess Refund

Če želi uporabnik vložiti zahtevek za kritje Super Excess Refund, se mora obrniti na službo za pomoč v 28 dneh po vrnitvi vozila ponudniku storitev najema avtomobila in zastopniku posredovati popoln zahtevek. Za popoln zahtevek bo uporabnik potreboval:

 • pogodbo o najemu;
 • dokumente o prevzemu in vračilu avtomobila, ki jasno prikazujejo novo škodo, ki jo zaračuna ponudnik storitev najema avtomobila;
 • dokazilo ponudnika storitev najema avtomobila o stroških popravila (končni račun);
 • dokazila o plačilih, ki jih je ponudnik storitev za izposojo avtomobila trgal z uporabnikove plačilne kartice (bančni izpisek, iz katerega so razvidni stroški, ki jih je zaračunal ponudnik storitev najema avtomobila);
 • fotografije škode;
 • jasno in pravilno izpolnjeno uradno poročilo o nesreči ali obrazec poročila o nesreči ponudnika storitev najema avtomobila (v primeru nezgode, v kateri je udeležena tretja oseba);
 • policijsko poročilo (če je škodo storila tretja oseba ali neznana oseba).

Naš cilj je rešiti vse škodne zahtevke v najkrajšem možnem času po prejemu vse potrebne dokumentacije.

Če je bila v nesreči udeležena tretja oseba, zastopnik od ponudnika storitve najema avtomobila zahteva potrdilo, da je bila ugotovljena odgovornost za nesrečo (in da so bili vsi pravni postopki rešeni), preden lahko obdela zahtevek uporabnika.

Vsa plačila zahtevkov se naslovijo na plačilno kartico, ki je bila uporabljena za nakup kritja Super Excess Refund pri zastopniku (ali na strankin bančni račun), in se izvršijo v evrih.

Zastopnik ni dolžan povrniti upravnih stroškov uporabniku (transakcije s kartico, upravni stroški, spremembe menjalnih tečajev in vsi drugi stroški, povezani z nadomestilom).

 

Cene

Člen 8

Zastopnik uporabniku ni dolžan vrniti administrativnih stroškov (transakcija s kartico, administrativni stroški, odstopanja menjalnega tečaja in drugi stroški, povezani z rezervacijo), če so ti nastali zaradi napake ponudnika storitev najema avtomobila pri obdelavi rezervacije ali napake uporabnika ali interneta med vnosom podatkov v obrazec za rezervacijo.

Uporabnik se strinja, da bo plačal vse stroške, ki bi nastali uporabniku ali drugim uporabnikom njegovega računa, kreditne kartice ali drugega plačilnega mehanizma po tečajih ali cenah, ki so bili v veljavi v trenutku nastanka tovrstnih stroškov. Uporabnik je odgovoren tudi za plačilo vseh veljavnih davkov v zvezi z njegovimi nakupi.

Uporabnik sprejema, da so rezervacije in dodatki, ki se plačajo ob prihodu, predmet splošnih določil in pogojev zastopnika ali ponudnika storitev najema avtomobila, ki dobavi avtomobil uporabniku.

 

Program zvestobe

Člen 9

V kolikor uporabniki podajo soglasje, lahko zbirajo morebitne popuste in/ali nagrade preko kupljenih rezervacij opravljenih preko www.vehicle-rent.com. Vsakič, ko uporabnik zasluži dodaten popust oz. nagrado, bo pridobljeni popust oz. morebitne nagrade samodejno prikazan v uporabniškem računu, ko bo uporabnik prijavljen kot uporabnik (z uporabniškim imenom in geslom).

Pridobljeni popust in morebitne nagrade se uporabljajo za znižanje posameznih cen, ki jih ponuja sistem rezervacij. Ko je uporabnik prijavljen z uporabniškim imenom in geslom, cene, ki jih označuje sistem rezervacij, že upoštevajo pridobljene popuste in morebitne nagrade, ki jih uporabnik zbere. Taki popusti se med ponudbami razlikujejo in nanje vplivajo izbrani ponudniki storitev najema avtomobila, izbran avtomobil in drugi parametri. 

 

Postopek pritožbe stranke

Člen 10

Pritožbo je mogoče predložiti v pisni obliki prek spletne strani www.vehicle-rent.com ali e-poštnega naslova customerservice@vehicle-rent.com v 28 dneh od datuma vrnitve vozila. Pritožba, prejeta po tem obdobju, ne bo obravnavana.

Zastopnik bo pritožbo uporabnika posredoval ponudniku storitev najema avtomobila. Po prejemu odgovora slednjega bo uporabniku posredovana informacija o pritožbi.

Pogodba: veljavnost in sodna pristojnost

Člen 11

 

Splošno

Člen 11.1

Uporabnik rezervacijskega sistema se strinja, da je seznanjen z vsemi določbami teh splošnih določil in pogojev ter splošnimi določili in pogoji izbranega ponudnika storitev najema avtomobila, da se v celoti strinja z njihovo vsebino in da ga določbe zavezujejo v enaki meri kot pogodbeni pogoji.Uporabnik rezervacijskega sistema se prav tako strinja, da je seznanjen z vsemi določbami Pravilnika o varstvu osebnih podatkov.

Soglasje uporabnika se razširi na uporabo vseh drugih zavihkov spletnih strani, do katerih dostopate prek sistema rezervacij.

Nesoglasje z vsebino teh splošnih določil in pogojev lahko uporabnik izrazi le, ko takoj po vstopu v sistem rezervacij preneha uporabljati sistem; v nasprotnem velja, da se uporabnik strinja s splošnimi določili in pogoji.

Uporabnik soglaša, da bo na svoj elektronski naslov prejemal samodejna sistemska sporočila, povezana s potrditvami in drugimi potrebnimi obvestili za postopke registracije in rezervacije..

 

Posebna obvestila

Člen 11.2

Uporabnik je obveščen:

 • da v povezavi s sistemom Vehicle Rent za rezervacije najemov vozil družba Car Target Group d.o.o. deluje kot rezervacijska platforma, ki uporabnikom omogoča rezervacije pri nekaterih ponudnikih storitev najema avtomobila, zato Car Target Group d.o.o. ni neposredni ponudnik storitev najema avtomobila in ni lastnik ali upravljavec storitve najema avtomobila; s svojim posredovanjem uporabnikom zagotavlja rezervacije najema vozil, najetih v določenih najemnih pogojih;
 • da se podatki, predstavljeni v sistemu rezervacij, lahko razlikujejo ali posodobijo, lahko vsebujejo netočne podatke ali tipografske napake in da teh informacij ni mogoče tolmačiti kot priporočilo ali jamstvo zastopnika za dobro izvedbo storitve ponudnika storitve najema avtomobila. Najvišji znesek popusta na vsako posamezno rezervacijo ne sme presegati zneska marže zastopnika za zadevno rezervacijo.

 

Veljavnost

Člen 11.3

Ta določila in pogoji pravic in obveznosti izpolnitve se uporabljajo od trenutka, ko uporabnik potrdi, da bo nadaljeval z uporabo sistema Vehicle Rent za rezervacije najemov vozil.

 

Sodna pristojnost

Člen 11.4

Vse spore ali nesoglasja v teh splošnih določilih in pogojih ali v zvezi z njihovo uporabo bosta uporabnik in zastopnik reševala sporazumno, v nasprotnem primeru se bodo tovrstne zadeve reševale na pristojnem sodišču v Ljubljani, Slovenija, EU. Spor se ureja v skladu z zakoni Republike Slovenije.

Naslovi poglavij v teh splošnih določilih in pogojih so vstavljeni izključno zaradi preglednosti in nimajo vpliva na vsebino in razlago posameznih določb ali pogodbe kot celote. Ta določila in pogoji so izdani v angleščini, sloveniščini in posamezni drugih jezikih. V primeru spora v zvezi z razlago posameznih jezikovnih prevodov določil in pogojev prevlada angleška različica. V primeru neskladja med besedili v drugih jezikih in angleškim besedilom teh določil in pogojev ima prednost angleško besedilo.

Ta splošna določila in pogoji pričnejo veljati z 8. junijem 2018 in so objavljeni na spletni strani www.vehicle-rent.com.

 

Pravice intelektualne lastnine

Člen 12

Vse informacije in podatki znotraj sistema rezervacij, vključno z vso vsebino, besedilom, grafikami, slikami, blagovnimi znamkami, strukturo spletnega mesta, fotografijami, gumbi, grafičnimi slikami in računalniškimi kodami, so zaščiteni z avtorskimi in sorodnimi pravicami oz. pravicami industrijske lastnine ter so uporabniku na voljo le za osebno rabo. Prepovedano jih je spreminjati, razmnoževati ali razširjati.

Sistem rezervacij se lahko uporablja samo za zasebne in ne za komercialne namene, razen če je zastopnik v to izrecno privolil v pisni obliki.

 

 

Varstvo osebnih podatkov

Člen 13

Uporabnik je obveščen in se strinjan da se njegovi osebni podatki in podatki o kreditnih karticah, zbrani ob uporabi rezervacijskega sistema, obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo na območju Republike Slovenije ter v skladu s Pravilnikom o zasebnosti.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti

Člen 14

Uporabnik se strinja, da lahko zastopnik v primeru kršitve obveznosti iz 3. člena splošnih določil in pogojev brez odpovednega roka odpove pogodbeni odnos z uporabnikom. Zastopnik izvede odpoved tako, da uporabnika obvesti po elektronski pošti.

 

Spremembe splošnih določil in pogojev

Člen 15

Zastopnik lahko spremeni in/ali dopolni ta splošna določila in pogoje ter Pravilnik o zasebnosti. Uporabnik bo o teh spremembah obveščen na spletni strani www.vehicle-rent.com ali preko sistema rezervacij.

Uporabnik, ki se ne strinja s spremembami in/ali dopolnili k splošnim določilom in pogojem oz. Pravilniku o zasebnosti, mora v roku treh dni od dneva pred predlaganim datumom uveljavitve sprememb in/ali dopolnil splošnih določil in pogojev preklicati svojo rezervacijo, v nasprotnem primeru velja, da se strinja s spremembami in/ali dopolnili k splošnim določilom in pogojem. Enako velja za vse spremembe ali dopolnila ponudnikov storitev najema avtomobila.

 

Datum objave splošnih določil in pogojev: 8.6.2018

 

Datum začetka veljavnosti splošnih določil in pogojev: 8.6.2018

Celotne pogoje uporabe najdete klikni tukaj