TravelBee Klub

Lahko se nam pridružite brezplačno! Nagrajeni boste z vsako rezervacijo.

Pridružite se našemu TravelBee Klubu in začnite varčevati!

 • Dobili boste 5 TravelBee točk za prijavo
 • Dobili boste TravelBee točke za rezervacijo
 • Dobili boste 5 TravelBee točk za vsako uspešno priporočilo
 • Dobili boste posebne ponudbe, last-minute cene, nasvete za potovanje in več
Pridružite se TravelBee Klubu zdaj

Ste že član TravelBee Kluba? Prijava

Kaj je Vehicle-rent TravelBee Klub?

 

TravelBee Klub je program zvestobe (v nadaljevanju: program), skladno s katerim so registrirane stranke vehicle-rent.com lahko upravičene do nagrad ali TravelBee točk (ki se lahko uporabijo pri bodočih nakupih na naši spletni strani).

 

Pogoji za sodelovanje v TravelBee Klubu

V TravelBee Klubu lahko sodelujejo le tiste stranke, ki so polno registrirane in hkrati vpisane v svoj osebni račun na spletni strani vehicle-rent.com. V TravelBee Klubu lahko sodelujejo le končne stranke.

Kakršne koli rezervacije (bookingi), opravljene brez da bi bil uporabnik vpisan v svoj osebni račun, ne bodo podlaga za izračun morebitnih novih TravelBee točk; prav tako pa pri takšnih rezervacijah v nobenem delu ne bodo mogle biti obračunane morebitne že dosežene TravelBee točke (dosežene pri prejšnjih nakupih).

Vse morebitne nagrade in/ali TravelBee točke so vezane na posamezen individualni profil (z enim elektronskim poštnim naslovom).

Nagrade in TravelBee točke je mogoče uporabiti izključno na spletni strani vehicle-rent.com ter niso prenosljive, zamenljive ali izplačljive v denarju.

Trenutna obračunska vrednost TravelBee točke znaša: 1 TravelBee točka = 1 EUR

 

Trenutni tipi ugodnosti TravelBee Kluba

TravelBee Klub trenutno vključuje naslednje tipe ugodnosti:

 

1. Nagrada novemu uporabniku za registracijo

Vrsta ugodnosti: popust za bodoče nakupe v višini 5 TravelBee točk.

Kdo je upravičen do nagrade:

vsak novi uporabnik, ki se uspešno in v celoti prvič registrira na spletni platformi vehicle-rent.

Kdo ni upravičen do nagrade:

 • uporabnik, ki je kadarkoli že bil registriran na vehicle-rent plaftormi (z uporabo enakih ali drugačnih podatkov);
 • vsak uporabnik, ki je bil izbrisan s strani administratorjev zaradi prevare, napada na informacijski sistem ali drugih razlogov;
 • uporabniki, ki uporabljajo več različnih profilov.

 

2.TravelBee točke za uspešno izvedeno rezervacijo

Vrsta ugodnosti: TravelBee točke, pridobljene z nakupom najema vozila, ki se lahko uporabijo pri bodočih rezervacijah na www.vehicle-rent.com. TravelBee točke se izračunajo v višini 5% vrednosti trenutne prodajne cene najema vozila(osnova za izračun je celotni znesek najema vozila z vsemi vključenimi popusti ter brez DDV), zaokroženo na cela števila (brez decimalnih mest).

Kdo je upravičen: vsak polno registriran uporabnik (stranka), ki je bil vpisan v sistem vehicle-rent.com v času rezervacije ter je uspešno zaključil rezervacijo ter uspešno in pravilno vrnil vozilo ponudniku rent-a-car storitev (skladno s pogoji uporabe ter skladno z vsebino pogodbe med stranko in ponudnikom rent-a-car storitev) ter v celoti poravnal plačilo za opravljene storitve.

Kdo ni upravičen: uporabniki ki niso izpolnili zahtev TravelBee Kluba, npr.: uporabniki ki niso vpisani v platformo vehicle-rent v času rezervacije; ali uporabniki, ki so opravili rezervacijo, a so jo kasneje stornirali; ali uporabniki ki niso prevzeli vozila pri ponudniku rent-a-car storitev ob dogovorjenem terminu; ali uporabniki, ki vozila ne vrnejo pravočasno ali sicer kršijo določila pogojev uporabe ali pogodbe s ponudnikom rent-a-car storitev; uporabniki, ki podajo neupravičeno reklamacijo na neizvedene storitve; ali uporabniki ki na kakršen koli način zahtevajo povračilo sredstev za opravljeno rezervacijo ali izvedene rent-a-car storitve.

 

3. TravelBee točke za uspešno priporočilo

Registrirani uporabniki, ki neodvisno ugotovijo, da bi naša posamezna ponudba lahko bila zanimiva za njihove prijatelje, imajo možnost, da našo ponudbo posredujejo takšnemu potencialnemu novemu uporabniku. Posredovanje lahko opravijo preko spletne povezave, ki jo pošljejo potencialnemu novemu uporabniku (pod pogojem, da je pridobil predhodno soglasje takšnega posameznika za posredovanje takšne ponudbe).

Posredovanje spletnih povezav posameznikov, ki niso podali soglasja; ali posredovanje spletnih povezav v obliki nezaželene elektronske pošte je izrecno prepovedano in lahko privede do izbrisa uporabnikovega računa na sistemu vehicle-rent.com (ter posledično do izbrisa TravelBee točk).

Uspešna priporočila bodo nagrajena s 5 TravelBee točkami (za posameznika, ki je opravil uspešno priporočitev). Priporočilo se šteje za uspešno v primeru izpolnitve vseh navedenih pogojev:

 • oseba, ki posreduje priporočilo je obstoječa stranka, ki je ob tem vpisana v sistem v času posredovanja priporočila,
 • da je priporočitelj spletno povezavo posredoval na podlagi privoljenja naslovnika, da prejme takšno priporočilo,
 • da je oseba, ki priporočilo prejem nov uporabnik, ki nikdar prej še ni bil registriran v sistemu vehicle-rent,
 • da takšen nov uporabnik izvede popolno registracijo v sistemu vehicle-rent,
 • da uporabnik po izvedeni registraciji opravi rezervacijo (ter je pri tem vpisan v sistem), uspešno zaključi rezervacijo, uspešno prevzame ter vrne rezervirano vozilo ponudniku rent-a-car storitev (skladno s splošnimi pogoji ter pogoji najemne pogodbe med uporabnikom ter ponudnikom rent-a-car storitev) ter pravočasno ter v celoti plača izvedene storitve.

 

Možnost izrabe TravelBee točk

TravelBee točke so avtomatično izračunavane s strani sistema vehicle-rent.com, ob pogoju izpolnitve vseh pogojev in zahtev. Število prisluženih TravelBee točk je vedno izračunano v povezavi z zneski, izraženimi v EUR in je kakršen koli morebiten prikaz v drugih valutah zgolj informativen (ter odvisen od trenutnega tečaja med EUR in takšno posamezno valuto).

TravelBee točke se lahko uporabijo pri bodočih rezervacijah na vehicle-rent.com. TravelBee točke se lahko pri posamezni bodoči rezervaciji izrabijo v obsegu, kakršen je prikazan s strani sistema.

TravelBee točke lahko le deloma zmanjšajo vrednost posameznega bodočega nakupa. Sistem vehicle-rent.com pri rezervaciji prikazuje mogoče znižanje cene pri posamezni ponudbi – pri čemer sistem upošteva parametre kot so najnižja mogoča cena za ponudbo z upoštevanimi popusti; število uporabnikovih doseženi TravelBee točk in drugi kriteriji. Najvišje mogoče znižanje cene je lahko različno med različnimi ponudbami. Posamezne ponudbe so lahko izključene iz TravelBee Klub programa ugodnosti.

V primeru, da se pridobljenih TravelBee točk ni mogoče v celoti izrabiti pri naslednjem nakupu, se eventuelne neizrabljene TravelBee točke prenesejo ter jih je mogoče uporabiti pri bodočih rezervacijah. V primeru, da se posamezne TravelBee točke izrabijo, se uporabnikovo število TravelBee točk zniža za število izrabljenih TravelBee točk.

Kakršne koli dodatne storitve ali doplačila (npr. dodatki, zavarovanja, Super Excess Refund ali drugi produkti) niso predmet ugodnosti TravelBee Kluba.

TravelBee točke se lahko izrabijo zgolj za morebitne popuste pri cenah osnovne rent-a-car storitve (npr. DDV, dodatki, zavarovanja, Super Excess Refund ali drugi produkti niso predmet koriščenja TravelBee točk).

 

Omejitve glede izrabe TravelBee točk

Vse neizrabljene TravelBee točke in nagrade se bodo avtomatično izbrisale po 2 letih uporabnikove neaktivnosti (neaktivnost je stanje, ko uporabnik v posameznem obdobju ne opravi rezervacije ali ne izvede uspešnega priporočila).

Vehicle-rent.com si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, doda ali odstrani ugodnosti ali pogoje TravelBee Kluba.

TravelBee točke so vezane na posameznika ter ji ni mogoče prenesti na druge uporabnike.

V primeru preklica rezervacije se vse uporabnikove neuporabljene TravelBee točke izbrišejo.

V primeru, da je uporabnikov račun izbrisan zaradi kršitve Splošnih Pogojev, se vse TravelBee točke izničijo in izbrišejo.

 

Druga določila

Predmetna določila TravelBee Kluba stopijo v veljavo z dne 26  julijem 2018. Vse morebitne stare lojalnostne točke (ki jih ni bilo mogoče uporabiti za znižanje cene bodočih nakupov), ki so jih uporabniki pridobili pred uveljavitvijo TravelBee Kluba bodo avtomatično konvertirane v nove TravelBee točke na podlagi naslednje enačbe: število TravelBee točk = število starih lojalnostnih točk / 10.

Vehicle-rent.com si pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje TravelBee Kluba, vključno s spremembo oziroma dodajanjem nivoja članstva.

Vehicle-rent.com si bo prizadeval zagotoviti delovanje TravelBee Kluba v času obratovalnih ur spletne platforme. V primeru, da izračuni TravelBee točk v posameznem časovnem intervalu ne bi bili omogočeni zaradi vzdrževalnih posegov ali tehničnih težav vas vljudno naprošamo, da rezervacijo izvedete kasneje (poznejši obračun TravelBee točk namreč ni mogoč).

 

 

Izdano s strani:

Car Target Group d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU

Pridružite se TravelBee vzdušju!
 • Dobili boste 5 TravelBee točk za prijavo
 • Dobili boste TravelBee točke za rezervacijo
 • Dobili boste 5 TravelBee točk za vsako uspešno priporočilo
 • Dobili boste posebne ponudbe, last-minute cene, nasvete za potovanje in več
Prosimo, vnesite vaš e-poštni naslov
Pridružite se našemu TravelBee Klubu

Dobrodošli na Vehicle Rent.

Prosimo, vnesite vaš e-poštni naslov
Prosimo vnesite svoje geslo
Prijavite se v svoj TravelBee profil
Ste pozabili svoje geslo? >
Pridružite se našemu TravelBee Klubu zvestobe! >

Ste pozabili svoje geslo?

Prosimo, vnesite vaš e-poštni naslov
Pošlji

Nalaganje ...

{{ message }}

Nalaganje ...

{{ message }}

New or updated content is available. Please refresh the page.